Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

I går, i dag, i morgen

Gutt foran bærbar pc. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Handling og konflikt i novella "I går, i dag, i morgen"

 1. Hva får vi vite om jeg-personen? Hva er bakgrunnen hans, og hva slags forhold har han til foreldrene sine?
 2. Hvilken konflikt er det han står oppi?
 3. Hvordan har han tenkt å løse denne konflikten? Og hva er grunnen til at han velger nettopp denne strategien?
 4. Forklar hvordan forfatteren bygger opp spenninga i novella.
 5. Novella har en noe overraskende slutt. Forklar.
 6. "I går, i dag, i morgen" er tittelen på novella. Hvordan henger denne tittelen sammen med innholdet?
 7. "Age quod agis" tenker hovedpersonen – det du gjør, gjør fullt og helt. Gjør han selv ting fullt og helt? Hva synes du? Begrunn svaret ditt.
 8. Er det riktig å si at konflikten gutten opplever, har oppstått fordi foreldrene hans er fra Pakistan? Eller kan slike konflikter oppstå uavhengig av hvilken kultur man tilhører? Diskuter.

Oppgave 2

Skriv et resymé, det vil si et kort sammendrag av konflikt og handling i novella. Resymeet skal være på mellom 170 og 200 ord.

Oppgave 3

Argumenterende tekst

Hovedpersonen i novella lurer foreldrene sine. Hva synes du om handlemåten hans?

 • Er det lurt av han å vente med å fortelle foreldrene sine at han vil studere litteraturvitenskap?
 • Burde han vært oppriktig mot foreldrene og fortalt om sin framtidsdrøm?
 • Burde han gjort som foreldrene ønsker?

Skriv en tekst der du peker på positive og negative sider ved de ulike løsningene. Innled teksten din ved å gjøre kort rede for konflikten gutten opplever og handlemåten han velger. Finn også en passende tittel.

Oppgave 4

Kort argumenterende tekst

Hvem er det lurt (eller mindre lurt) å lytte til når du skal velge utdanning og yrke, og hvorfor? Skriv en kort tekst med ditt svar på spørsmålet. Teksten skal ha

 • en treffende tittel
 • ei kort innledning
 • to-tre avsnitt i hoveddelen
 • ei avslutning som inneholder ei oppfordring til leseren

Relatert innhold

Novella "I går, i dag, i morgen" handler om en ung gutt med innvandrerbakgrunn som sitter og skal søke seg inn på høyere utdanning på samordnaopptak.no.

Hvordan kan identiteten din utvikles og støttes ved at du opplever og selv skaper tekster?

CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 24.01.2019

Læringsressurser

Kulturmøter og identitet