Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvorfor blir du mer empatisk av å lese skjønnlitteratur?

Visste du at du blir klokere av å lese skjønnlitteratur? Forskning viser nemlig at du kan forstå andre mennesker bedre om du leser fiksjonsbøker.

Oppgave 1

Les teksten "Skjønnlitteratur kan gjøre oss mer empatiske" på Forskning.no.

Diskuter i grupper:

 1. Overraska resultatene av denne forskninga dere? Forklar hvorfor/hvorfor ikke.
 2. Hva sier teksten om sakprosa og science fiction?
 3. Har dere selv lest litteratur som dere mener utvikla hvordan dere forstår andre mennesker? Kom med eksempler.
 4. Skjønnlitteratur handler stort sett om ting som er oppdikta. Likevel oppfatter ikke vi som lesere innholdet som løgn. Hva er årsaken?
 5. Hvilke andre grunner finnes det til å lese skjønnlitteratur?

Oppgave 2. Skjønnlitteraturen er ikke alltid skjønn


Se diktopplesninga av den danske forfatteren Yahya Hassan i starten av programmet: Yahya Hassan på Bokprogrammet, NRK

Jobb først aleine:

 1. Hvilke følelser ble vekket i deg da du hørte opplesninga?
 2. Hvorfor nettopp disse følelsene? Forklar.

Jobb i grupper:

 1. Sammenlign de følelsene dere har skrevet ned. Var det de samme?
 2. Var det innholdet i diktet eller måten Hassan leste det opp på som påvirka følelsene mest?
 3. Mener dere dikt som dette kan gi dere bedre innsikt i og empati for mennesker? Begrunn.

Oppgave 3

Intervju med Gro Dahle

Se intervjuet med Gro Dahle og jobb deretter med spørsmåla:

 1. Hvorfor har skriving vært viktig for Gro Dahle?
 2. Hva foretrekker du selv – vil du helst uttrykke deg muntlig eller skriftlig? Vet du hvorfor det er slik?
 3. Gro Dahle lister opp ei rekke ting vi kan bruke skjønnlitteratur til. Nevn to-tre av dem.
 4. Hva tar Gro Dahle særlig hensyn til når hun skriver for barn? Og hvordan forbereder hun seg til skrivinga?
 5. Gro Dahle mener at kreativ skriving i skolen er viktig. Hvordan begrunner hun dette?

Relatert innhold

Få repetert hva som kjennetegner skjønnlitteratur og episk, lyrisk og dramatisk diktning.

Hvordan kan identiteten din utvikles og støttes ved at du opplever og selv skaper tekster?

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 08.06.2020

Læringsressurser

Hva er tekst i kontekst?