Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriv akademisk og presist om frukt

Hvorfor skal jeg skrive om frukt, spør du deg kanskje? Jo: Målet med denne oppgava er å skrive akademisk om et emne du kjenner godt. Klarer du å beskrive frukt med et presist språk og etterrettelig kildeføring?
Frukt og bær. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Til læreren

Denne oppgava skal hjelpe elevene til å forstå hva både akademisk og presist språk er. Det er ei fin oppgave å starte med før elevene skal skrive lengre tekster, for eksempel fagartikler eller sammenlikninger.

Grunnen til at elevene skal skrive om bananer og vannmeloner, er at dette er objekter som elevene vet en del om fra før. Derfor kan alle i klassen klare å skrive noe. Men hvor presist klarer de å skildre utseendet, smaken og konsistensen til vannmelonen og bananen?

Hva betyr det "å skrive akademisk"?

Et akademisk språk er:

  • Presist. Ordet presis kommer fra det latinske ordet praecisus, som betydde "avskjære foran" og "avkorte" (naob.no). Å skrive presist vil altså si å skrive klart og tydelig uten utenomsnakk. Kutt alle unødvendige ord!

  • Objektivt. Språket skal ikke inneholde personlige uttrykk, som "jeg". Det skal heller ikke vise dine personlige meninger.

  • Målretta. Du har gjerne fått ei oppgave med et formål. Dette formålet skal rettes mot en spesifisert mottakergruppe.

  • Etterrettelig. I en akademisk tekst skal du støtte påstander med kilder.

Oppgave 1. Skriv akademisk om vannmelon og banan

Oppgave 2. Sammenlikn vannmelon og banan

Bruk det du nå har skrevet, til å skrive en sammenlikning av vannmelonen og bananen. Målet med teksten din er å:

  • peke på likheter og forskjeller mellom banan og vannmelon (se for deg at målgruppa er helt uvitende om emnet)

  • skrive presist og akademisk

  • lage ryddige avsnitt

  • bruke tekstkoblere for å skape flyt i teksten

Bruk gjerne sammenlikninga mellom bjørk og furu under som en modelltekst. Legg merke til at:

  • tekstkoblere som uttrykker likhet er markert med tykk skrift

  • tekstkoblere som uttrykker ulikhet er markert med kursiv

Relatert innhold

Et magisk triks for å skape god flyt i teksten din er å binde sammen både setninger og avsnitt. Lær deg hvordan du gjør dette.

Det er viktig å bruke et variert språk når du skriver kreativt. Denne oppgaven viser hvorfor det er viktig. Her er det lov til å bruke synonymordbok.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 11.04.2022

Læringsressurser

Bli en bedre skriver