Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Ord over grind"

Oppgaver til diktet "Ord over grind" av Halldis Moren Vesaas (1907–1995). Hun var en kjent norsk lyriker og gjendikter av klassiske europeiske drama.
Halldis Moren Vesaas som gammel. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Diktet " Ord over grind" av Halldis Moren Vesaas er henta fra samlinga I ein annan skog som kom ut i 1955.

Del 1

 • Tegn diktet, slik du tolker det.
 • Sammenlikn tegningen din med en annen i klassen og forklar hverandre hvorfor dere valgte å tegne det slik dere gjorde.

Del 2. Førsteinntrykk og oversikt

 • Finn noen adjektiv som kan beskrive grunnstemninga i teksten.
 • Hva tror du diktet handler om? Svar med éi setning.
 • Gjør kort rede for hvordan diktet er bygd opp. Stikkord her er strofer, rim og rytme.
 • Brukslyrikk, sentrallyrikk, allmenn tekst, personlig tekst, sanglyrikk, boklyrikk: Velg merkelapper for diktet og forklar hvorfor de passer.

Del 3. Nærlesing

 • Diktet handler om forholdet mellom to personer. Hva slags metafor (bilde) bruker forfatteren for å vise hvor nært forholdet er mellom de to?
 • Hva slags forhold tror du dikteren skildrer? Er det snakk om vennskap, et kjæresteforhold, et forhold mellom forelder og barn? Eller sier diktet noe om mellommenneskelige forhold generelt? Prøv å grunngi svaret.
 • Hvordan har jeg-personen opplevd møtene med den andre?
 • Det står ikke nevnt direkte i diktet hvorfor jeg-personen vil eller må "bo alene i huset sitt". Kan du tenke deg noen grunner?
 • Finn ett eller to sitater fra teksten som viser at jeg-personen er fornøyd med situasjonen og med forholdet til den andre.

Del 4. Oppsummering

 • Har du fått bekrefta førsteinntrykket ditt av teksten, eller tolker du den nå på en annen måte? Hva vil du nå si er temaet forfatteren tar opp?
 • Hva tror du forfatteren vil formidle gjennom denne teksten? Svar kort.
CC BY-SASkrevet av Marion Federl og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 13.01.2019

Læringsressurser

Å skrive lyrikkanalyse