Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lyrikkanalyse: avslutning

Når fire-fem avsnitt om viktige virkemidler i diktet er klare, er det på tide å lage ei avslutning. Og her står du ganske fritt.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kanskje du kan sammenfatte observasjonene dine og komme med en slags konklusjon om hvordan tema og virkemidler henger sammen? Du kan også reflektere åpent rundt diktets tema: Er det en allmenngyldig tematikk mennesker vil kjenne seg igjen i til alle tider?

Oppgave

Sitt i treergrupper. Nå skal dere rett og slett konkurrere i klassen om hvem som skriver den beste slutten, med medelevene i klassen som dommere! Konkurransen foregår slik:

  • Den på gruppa som synes at han eller hun har en god idé og som er den ivrigste, skriver den første setninga i sluttavsnittet på et ark.
  • Dere andre får ikke se på!
  • Deretter går lappen videre til nestemann, som også skriver ei setning, igjen uten at dere andre ser på.
  • Fortsett på samme måten og ta to runder med skriving, slik at avsnittet blir på seks setninger til sammen. Hver person på gruppa skal altså skrive to setninger.
  • Til slutt leverer dere avslutninga til læreren, som leser opp alle sammen.
  • Klassen stemmer over hvilken avslutning som er best!
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 28.08.2018

Læringsressurser

Å skrive lyrikkanalyse