Hopp til innhold

Oppgave

Lyrikkanalyse: avslutning

Når fire-fem avsnitt om viktige virkemidler i diktet er klare, er det på tide å lage ei avslutning. Og her står du ganske fritt.

LK20LK06
Hender på tastatur. Foto.

Kanskje du kan sammenfatte observasjonene dine og komme med en slags konklusjon om hvordan tema og virkemidler henger sammen? Du kan også reflektere åpent rundt diktets tema: Er det en allmenngyldig tematikk mennesker vil kjenne seg igjen i til alle tider?

Oppgave

Sitt i treergrupper. Nå skal dere rett og slett konkurrere i klassen om hvem som skriver den beste slutten, med medelevene i klassen som dommere! Konkurransen foregår slik:

  • Den på gruppa som synes at han eller hun har en god idé og som er den ivrigste, skriver den første setninga i sluttavsnittet på et ark.
  • Dere andre får ikke se på!
  • Deretter går lappen videre til nestemann, som også skriver ei setning, igjen uten at dere andre ser på.
  • Fortsett på samme måten og ta to runder med skriving, slik at avsnittet blir på seks setninger til sammen. Hver person på gruppa skal altså skrive to setninger.
  • Til slutt leverer dere avslutninga til læreren, som leser opp alle sammen.
  • Klassen stemmer over hvilken avslutning som er best!
Sist oppdatert 28.08.2018
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Å skrive lyrikkanalyse