Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lyrikkanalyse: det viktigste virkemidlet

Et godt råd før du skal sette i gang med virkemiddelanalysen: Ta det viktigste først. Finn fram til det mest framtredende virkemidlet i teksten og start der.

Øvingsoppgave

Sitt i treergrupper. Alle skriver ned på en lapp hva de synes er det viktigste virkemidlet i diktet «Mareritt i eventyrskogen». Deretter sammenlikner dere svara. Er dere enige, eller har dere ulike oppfatninger?

Oppsummer i klassen til slutt. Hva kom dere fram til?

Relatert innhold

Grunngi svaret ditt!

Noen vil kanskje si at besjeling er det viktigste virkemidlet i "Mareritt i eventyrskogen". I det første og lengste avsnittet i diktet er det mange besjelinger, og de er med på å skape grunnstemninga i diktet. Andre har kanskje lagt merke til de mange kontrastene? Diktet inneholder en god del ord som er knytta til temaet barndom, og disse orda er positivt lada eller nøytrale. Andre ord, som sannhet og fornuft, forbinder vi med en mer voksen tenkemåte, og disse har fått en negativ klang i diktet. Eller kan det være allusjonene (hentydningene) til eventyrverdenen som er viktigst, siden diktet har fått tittelen "Mareritt i eventyrskogen"?

Det fins ikke alltid noe fasitsvar på spørsmålet om hva som er det viktigste virkemidlet i en tekst, men det fins godt og mindre godt begrunna svar. Uansett bør du starte med et språklig virkemiddel som brukes mer gjennomgående og systematisk, ikke ett som kanskje bare er brukt en eneste gang i hele teksten.

Her velger vi å ta for oss besjelingene først. Men før vi går i gang med å skrive om dette virkemiddelet, må vi se på hvordan vi kan bygge opp avsnittet.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 28.08.2018

Læringsressurser

Å skrive lyrikkanalyse