Hopp til innhold

Fagstoff

Lyrikkanalyse: framgangsmåte og disposisjon

Å analysere et dikt er å undersøke hva diktet sier og hvordan det sier det. Når du skal skrive en diktanalyse, må du presentere observasjonene og refleksjonene dine på en ryddig måte og i en god rekkefølge.

En god framgangsmåte

Når du skal skrive en diktanalyse, kan du arbeide på denne måten:

 1. Les diktet flere ganger og dann deg ei oppfatning av motiv og tema.

  Med motiv mener vi det diktet handler om på det ytre, konkrete planet. Sammenlikner vi diktet med et fotografi, er motivet det vi kan se på bildet: en situasjon, en opplevelse eller et inntrykk som dikteren tar utgangspunkt i.

  Med tema mener vi det en tekst handler om på et dypere plan. Strengt tatt må vi se de ulike delene av teksten i sammenheng for å kunne slå fast hva teksten ”egentlig” handler om. Men lesing er en prosess, og allerede mens du leser det første ordet i diktet, er hjernen din i gang! Leser du diktet flere ganger, får du en “magefølelse”, et førsteinntrykk av hva temaet kan være, og dette førsteinntrykket gir deg noe du kan starte med. Så må du se om nærlesinga bekrefter førsteinntrykket, eller om du endrer oppfatning.

 2. Nærles diktet. Nærlesing vil si at du går gjennom diktet linje for linje, “zoomer inn” på detaljene og identifiserer virkemidlene som er brukt. Dessuten skal du bruke riktige fagbegreper om virkemidlene.
 3. Undersøk hvordan virkemidlene du har funnet er med på å belyse tematikken i dikta. Hvilke konnotasjoner, følelser og refleksjoner vekker de? Bekrefter virkemiddelbruken førsteinntrykket ditt av temaet i diktet?
 4. Skriv analysen. Legg vekt på god struktur og tekstbinding.

Forslag til disposisjon

En skriftlig analyse kan bygges opp på ulike måter. Her er ei enkel grunnoppskrift. Du kan gjerne variere den når du har fått litt mer øving.

 1. Skriv ei innledning der du presenterer diktet, dikteren og motivet.
 2. Skriv et avsnitt om temaet i diktet.
 3. Skriv et avsnitt om form.
 4. Skriv et avsnitt om det viktigste virkemidlet i diktet.
 5. Skriv noen avsnitt om andre viktige virkemidler.
 6. Skriv ei avslutning.
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 28.08.2018

Læringsressurser

Å skrive lyrikkanalyse