Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er lyrisk form?

Kjenner du til de grunnleggende begrepene om lyrisk form?

Hva er lyrisk form?

Når vi snakker om forma til et dikt, mener vi rett og slett hvordan det ser ut. For å beskrive dette bruker vi begreper som:

  • verselinje
  • strofe
  • avsnitt
  • enderim
  • bundet form
  • strofisk dikt
  • fri form

Oppgave 1 – Sjekk forkunnskapene dine

Kjenner du til de lyriske grunnbegrepene?

Oppgave 2

Akkurat som i oppgave 1 skal du prøve å få grunnbegrepene om lyrisk form til å sitte. Jobb sammen to og to og forklar til hverandre, eller skriv ned en beskrivelse alene.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 02.01.2020

Læringsressurser

Å skrive lyrikkanalyse