Hopp til innhold

Fagstoff

Filmanalyse i tre steg

Når du analyserer en film, prøver du å finne ut av hva filmen forteller oss, og på hvilken måte den gjør det. Før du kan skrive selve analysen, må du se filmen. Her kommer et forslag til hvordan du kan gjennomføre en filmanalyse i tre steg.
Åpne bilde i et nytt vindu

Første steg: Se filmen og ta notater

1. Se filmen

 • Se filmen i fred og ro og uten avbrytelser.
 • Forsøk å legge merke til hva som utmerker seg i filmen.

2. Ta notater

 • Etterpå noterer du ned inntrykkene du sitter igjen med etter filmvisningen.
 • Du kan gjerne notere stikkord underveis, mens du ser, også.
 • Bestem deg for hva du synes er mest interessant med filmen.

Andre steg: Still spørsmål og gå i dybden

Bakgrunnssjekk

 • Les om regissøren.
 • Se om du finner ut noe om filmens bakgrunn, for eksempel om filmen bygger på en spesiell historisk hendelse eller en roman.
 • Søk etter avisartikler som kan fortelle noe om hvordan filmen ble laget.

Still spørsmål til filmen

Ta utgangspunkt i det som er mest interessant med filmen, og formuler et hovedspørsmål du ønsker å finne svar på. Formuler flere spørsmål for å få svar på hovedspørsmålet ditt.

Eksempel på slike analysespørsmål kan være:

 • Hvordan er fortellingen strukturert?
 • Er den kronologisk, eller hopper den frem og tilbake i tid?
 • Hvordan brukes kamera/farger/lyd til å fremheve egenskaper ved filmens karakterer?
 • Hvordan brukes musikk i filmen, og på hvilken måte påvirker musikkbruken publikums filmopplevelse?
 • Hvordan er filmens dramaturgi?
 • Hva handler filmen om, og hva vil den fortelle oss (tema og budskap)?

Næranalyse

 • Dykk ned i filmens handling, fortelleteknikk og dramaturgi.
 • Velg gjerne ut scener du vil se nærmere på.
 • Ta så med deg spørsmålene dine videre i næranalysen.

Tredje steg: Disponer og skriv analysen

Bruk disposisjonen din til å skrive analysen.

Disponer analysen

 • Sett opp overskrifter og underoverskrifter som skal være med i analysen. Underoverskriftene kan gjerne være knyttet til svarene du har funnet på spørsmålene du har formulert.
 • Noter stikkord under overskriftene, så har du et sted å begynne når du skal formulere den endelige analysen.
 • Husk at disposisjon bare er et utgangspunkt. Ofte vil titler og struktur endre seg underveis som du skriver, fordi du i skriveprosessen legger merke til nye ting, eller du ser ting på en annen måte.

Skriv inn det du har funnet ut om regissøren og filmen i innledningen. Skriv inn næranalysen din i hoveddelen. Den skriftlige filmanalysen bør inneholde disse tre hoveddelene:

Innledning

 • Presenter filmen og regissøren.
 • Beskriv sjanger og sjangertrekk.
 • Hva vil du konsentrere deg om i analysen din? Sett opp hovedspørsmålet ditt.

Hoveddel

 • Hva handler filmen om, og hvor utspiller handlingen seg?
 • Gjengi spørsmålene du har prøvd å finne svar på.
 • Dramaturgi: Hvordan er fortellingen i filmen bygd opp? Karakterer, konflikt, planting og høsting.
 • Fortelleteknikk: Kamera, lyd og musikk, lys, klipp.

Avslutning

 • Oppsummering og tolkning av det du har kommet fram til.
 • Har analysen gitt svar på noen av spørsmålene dine?
CC BY-SASkrevet av Marion Federl og Tina Andersson.
Sist faglig oppdatert 31.01.2019

Læringsressurser

Å skrive analyse av sammensatte tekster