Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyseoppgave Veiviseren

Filmen Veiviseren gir et innblikk i sentrale verdier i samisk kultur og religion på 1200-tallet, men filmen har også en politisk undertone.

Oppgave

Se spillefilmen Veiviseren (1 t 26 min) og svar på spørsmålene nedenfor.

Handling og miljø

 1. Hvor foregår handlingen i filmen?
 2. Hvilken tidsperiode er handlingen i filmen lagt til?
 3. Hva kjennetegner miljøet handlingen foregår i?
 4. Beskriv kort filmens plott.
 5. Hvilke temaer tar filmen opp? Skriv maks. 50 ord.
 6. Blir handlingen presentert kronologisk, eller finner vi tilbakeblikk?
 7. Foregår det flere handlinger parallelt i filmen?
 8. I filmen møter vi flere ville dyr som spiller en viktig rolle både i samisk religion og som symboler i filmen: ulv, bjørn, ravn og reinsokse. Hvilke egenskaper tillegges disse dyrene i samisk religion?
 9. Beskriv scener i filmen som viser hvilke magiske evner noaiden har og hvordan disse brukes til beste for gruppa.

Karakterer

 1. Beskriv de viktigste karakterene i filmen.
 2. Hvordan er forholdet mellom disse personene?
 3. Hvordan utvikler hovedpersonene seg i løpet av filmen, og hvilke hendelser er det som gjør at personen endrer seg?
 4. Hvem i filmen identifiserer vi oss med? Hvordan oppnår filmskaperen at vi identifiserer oss med nettopp denne/disse personen(e)?

Dramaturgi

 1. Beskriv de viktigste konfliktene.
 2. Hva slags stemning skaper anslaget?
 3. Hvilke sjangertrekk kjenner vi igjen etter å ha sett anslaget?
 4. Hvilke konflikt(er) blir introdusert i første del av filmen?
 5. Hvordan blir vi kjent med rollefigurene i filmen?
 6. Hvilken hendelse setter fart i handlingen?
 7. Hvordan utvikler konflikten(e) i filmen seg?
 8. Finnes det et "point of no return"?
 9. I hvilken scene når spenningen sitt høydepunkt?
 10. Hvordan løses konflikten(e) i filmen?
 11. Blir alle trådene nøstet opp, eller sitter du igjen med noen ubesvarte spørsmål etter å ha sett filmen?

Budskap

 1. Hva forteller filmen om sentrale verdier i samisk kultur og religion?
 2. Gir avslutningen uttrykk for et bestemt moralsk budskap?
 3. Hvordan avspeiles Alta–Kautokeino-konflikten i filmen Veiviseren?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 23.05.2018

Læringsressurser

Å skrive analyse av sammensatte tekster