Hopp til innhold

Fagstoff

Enkel grunnoppskrift på debattinnlegg

Når du skal skrive "på bestilling" og har kort tid på deg, er det ekstra viktig med ei god skrive-oppskrift!
En hand der de fem fingrene viser strukturen i en tekst: Innledning, hoveddel (tre avsnitt) og avslutning. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

"Den gylne handa"

Hvordan bygger du opp et debattinnlegg? Ei enkel, men virkningsfull grunnoppskrift er "den gylne handa", som er kjent fra retorikken eller talekunsten. Da lager du en tekst som består av fem avsnitt – ett for hver av fingrene på ei hand.

Når vi bruker "den gylne handa" som skriveoppskrift, sier vi gjerne at vi skriver en femavsnittstekst (five-paragraph essay på engelsk). Det første avsnittet er innledninga. De tre følgende avsnitta utgjør hoveddelen, og hvert avsnitt i hoveddelen tar for seg ett argument som utdypes. Det femte avsnittet er avslutninga.

Tittel

I et leserinnlegg er tittelen særlig viktig. Den skal fortelle hva innlegget handler om, og den skal gi lyst til å lese videre. Lag derfor gjerne ei fengende overskrift som viser hva du mener.

Innledning

I innledninga presenterer du saken. Du kan dessuten godt gjenta standpunktet ditt om du vil, men helst med litt andre ord enn i tittelen. Dersom du svarer på et innlegg fra en annen person, må du gjøre dette klart for leseren med en gang, for eksempel slik: "Jeg ble virkelig sint da jeg leste Per Haugens innlegg 'Elevene er for late!' i Nordlys i går ...". Du nevner kort hva innlegget til Haugen handler om, og skriver deretter hva du selv mener.

Hoveddel

I hoveddelen presenterer du de tre argumentene du oppfatter som viktigst. Underbygg argumentene dine med relevante fakta, eksempler og erfaringer. Fakta øker din troverdighet, eksempler og erfaringer vekker følelser og engasjement! Konsentrer deg dessuten først og fremst om din egen argumentasjon og bruk plass på motargumenter bare om det er helt nødvendig.

Avslutning

Avslutninga er avsnittet for oppsummering og konklusjon. Gjenta gjerne standpunktet ditt en siste gang. Det er også et virkningsfullt grep å avslutte med en appell (ei oppfordring) til leserne. Alle innlegg bør avsluttes med underskrift.

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 23.01.2019

Læringsressurser

Å skrive leserinnlegg