Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Diskusjonsøvelser

Øv på ferdigheter som dere kan bruke i diskusjoner, både i klasserommet og i samfunnet ellers.

Oppgave

 • Gå sammen i grupper på tre.
 • Den i gruppa som har fødselsdag først, får ansvaret for å styre diskusjonen.
 • De to andre i gruppa skal nå diskutere et tema og samtidig øve på forskjellige ferdigheter som vi vet bidrar til bedre diskusjoner.
 • Tredjemann i gruppa passer på at dere følger diskusjonsreglene og kommer med tilbakemeldinger etter øvelsen. Dere kan diskutere tilbakemeldingene sammen i gruppa etterpå. Hva fungerte bra, og hva kunne vært bedre?
 • Velg ett av disse temaene (eller finn på et eget):

  - ytringsfrihet på nett
  - jenter og gaming
  - gutter og psykisk helse

 • Bruk litt tid på å forberede dere på emnet dere skal diskutere før dere setter i gang med selve diskusjonen. Skriv ned det du vet om emnet, argumenter for og i mot, og finn pålitelige kilder som du kan trekke inn i diskusjonen

Gjennomføring

Velg en gjenstand (en blyant, et sammenkrøllet ark) som skal være en slags stafettpinne for snakking. Det er bare lov å snakke når du holder denne. Dette kan gjøre det enklere å øve på å lytte til hverandre uten å avbryte. Den som har ansvaret for å styre diskusjonen, passer på at gjenstanden overleveres på en god måte, slik at begge får snakke uten avbrytelser.

Bytt på å dele synspunkter om saken dere har valgt. Skriv gjerne ned hjelpesetningene og bruk dem i diskusjonen.

Diskusjonsregler

 1. Vis at du lytter og har forstått partneren ved å prøve å gjengi hovedpoenget til den andre.
  Hjelpesetninger: Det du mener er altså at … Jeg forstår det slik at du sier at ...

 2. Bygg på hverandres synspunkter.
  Hjelpesetninger: Jeg vil legge til det du sier … Hva om det du sier er … Jeg hører hva du sier, og jeg tror at dette kan bety at ...

 3. Vis når du er uenig, men uten å angripe personer eller ved å være usaklig. Vis også at du setter pris på at andre kommer med sine synspunkter, selv om de er uenige med deg.
  Hjelpesetninger: Jeg er uenig med deg i dette, fordi jeg mener at ...
  Det er viktig at du kommer med din mening, fordi det gjør at jeg ser ...

 4. Pass på kroppsspråket ditt. Å himle med øynene, flire eller sitte med armene i kors kan virke respektløst og avvisende.
 5. Be den andre om å utdype synspunktene og påstandene sine. Det kan bidra til at dere lytter mer oppmerksomt til hverandre. Det kan også rydde opp i misforståelser.
  Hjelpesetninger: Kan du fortelle meg mer om ...? Hva slags kunnskap eller kilder bygger du denne påstanden på? Kan du forklare hva du mener med ...?

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker og Marthe Moe.
Sist faglig oppdatert 04.10.2019

Læringsressurser

Diskusjon, dialog og fagsamtaler