Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kan du bidra til debatten?

Ingunn Solheim oppfordrer ungdom til å delta i debatten. Hva skjer når unge bruker stemmen sin? Se og lær av den interaktive videoen og prøv ut hvordan du kan delta i debatten.

Oppgave 1

Faten Mahdi Al-Hussaini har sagt meninga si offentlig og deltatt i mange viktige debatter siden hun var 19. Hvem er hun? Søk etter informasjon om henne på nett. Del informasjonen med klassen og diskuter:

  • Faten er ung, kvinne og bærer hijab. Alle disse tre kategoriene har vært mindre synlige i den offentlige debatten. Hvorfor tror du det er sånn?
  • Hvilke andre unge stemmer kunne du ønske vi hørte mer fra?
  • "De som ikke deltar i debatten, har ikke muligheten til å påvirke samfunnet vårt" sier Ingunn Solheim i filmen over. Er du enig?

Oppgave 2

Velg noen av påstandene under, som vi har hentet fra de forskjellige "Einig"-programmene, og diskuter disse. Ta stilling til påstandene ved å stille dere på forskjellige steder i rommet – ett sted for "enig" og ett sted for "uenig".

  • Hvorfor endte du på ditt sted? Diskuter med de som valgte likt med deg og begrunn standpunktet ditt.
  • En representant for "enig" og en fra "uenig" legger fram de viktigste argumentene fra si gruppe.
  • Fortsett med klassediskusjon om ett av temaene. Bruk diskusjonstipsa dere fikk fra filmen og evaluer hvor godt dere lykkes med dette etter diskusjonen.
  • Til slutt: Velg hjørne i klasserommet igjen. Har noen endra standpunkt etter diskusjonen?
"Einig" om Likestilling

"Likestilling må handle mer om menn."

"Hjemmeværende mødre blir sett ned på."

"Jeg hadde hatt et enklere liv om jeg var født med motsatt kjønn."

"Staten må være mer aktiv for å sikre likestilling."Henta fra "Einig" på NRK

"Einig" om økonomi

"Norge trenger en god del rikinger."

"Hadde jeg fått tilbud om å bli superrik i morgen, hadde jeg takka ja"

"Det er urettferdig at noen blir født inn i rikdom."

"Jeg er bekymra for at framtidas generasjon får det verre enn dagens."Henta fra "Einig" på NRK

"Einig om abort

"Abort bør bli ulovlig."

"Jeg har vært i tvil om enkelte standpunkt i abortdebatten."

"Det er et mål at så få som mulig tar abort."

"Ingen angrer på å ha født et barn."Henta fra "Einig på NRK

"Einig" om klima

"Jeg får dårlig samvittighet av å spise kjøtt."

"Klimapolitikk rammer folk med dårlig råd unødvendig hardt."

"Det bør bli dyrere å fly."

Henta fra "Einig" på NRK

"Einig" om innvandring

"Muslimske jenter i Norge har for lite frihet."

"Hverdagsrasisme er ganske vanlig i Norge."

"Mange innvandrere vil ikke bli integrert."

"Jeg har forandra syn på innvandring."

Henta fra "Einig" på NRK

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 08.06.2020

Læringsressurser

Diskusjon, dialog og fagsamtaler