Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Diskuter og vurder kontroversielle påstander

Klarer dere å føre en sivilisert debatt når påstandene blir kontroversielle? Her skal dere både diskutere selv og vurdere andres debatt-teknikker.

Før du går i gang med oppgavene under, bør du sette deg inn i hva som kjennetegner gode diskusjoner.

Relatert innhold

Del 1

Gå sammen i grupper på seks–ti personer. Prøv å få kjønnsbalanse slik at det er omtrent like mange gutter og jenter i hver gruppe.

En i gruppa skal være ordstyrer. Denne personen skal passe på at alle kommer til orde.

Diskuter påstandene nedenfor:

 • I Norge i dag kan vi gjøre hva vil uavhengig av kjønn. Det fins nemlig ingen "regler" for hva gutter skal gjøre, og hva jenter skal gjøre.
 • Gutter trenger mer frihet enn jenter.
 • Ungdommer bør ha innetid, og jentene bør ha strengere innetider enn gutter.
 • Gutter skal være macho, beskytte jenter og ta ansvar for familien.
 • Kroppspresset er like stort på gutter og på jenter.

Del 2. Se åtte unge mennesker diskutere påstandene over

Se første episode av diskusjonsprogrammet Chattes fra NRK. Har de som diskuterer her samme syn på påstandene som dere?

Chattes på NRK.

Del 3. En god diskusjon?

A

Se de tre første minuttene av diskusjonen. Noter ned svar på disse spørsmålene underveis:

 • Hvilke argumenter bruker Reza for å begrunne at gutter bør ha mer frihet enn jenter?
 • Er det greit å argumentere for sitt synspunkt på den måten Reza gjør?
 • Hvordan reagerer jentene på Rezas argumenter? Legg merke til både ansiktsmimikk, kroppsspråk og tale.
 • Er et greit å reagere slik jentene gjør? Hvorfor er det (ikke) det?
 • Kommenter samspillet mellom Rezas argumenter og kroppsspråk. Hva har det å si at han ofte kommer med det jentene reagerer på som drøye påstander med et smil om munnen? Blir påstandene lettere å godta da?

B

Under ser du sitater fra de tre første minuttene av diskusjonen om regler for jenter og gutter. Diskuter i grupper:

 1. Hvilke fagbegreper vil dere bruke om argumentasjonen til Reza og Hoda? Bruker de mest patos-, logos- eller etosargumentasjon?
 2. Hvem syns dere har argumenter som er mest holdbare? Begrunn svarene deres.

Utdrag fra diskusjonen:

Reza: "Det er ikke noe jeg tenker, det er noe jeg vet" [at ja, gutter bør ha mer frihet enn jenter].

Reza: "Gutter burde ha mer frihet enn jenter. Jenter hadde vært som hunder uten bånd som løper etter gulrøtter."

Hoda: "Jeg synes det er helt latterlig ... Å, fy faen ... Altså, du mener at gutter skal ha mer frihet enn jenter? Dette her er forskjellsbehandling."

Reza: "Du ser at flere kvinner blir som menn. Det er derfor vi har jente og gutt." [Viser to pekefingre mot hverandre.] "Det går ikke." [Former en runding med tommel og pekefinger og putter pekefingeren inni.]" Men det går, ikke sant? Jenter er jenter, og gutter er gutter. Hvorfor skal jenter bli gutter og gutter bli jenter?"

Camilla: "Kan jeg bryte inn? Det er litt paradoksalt det du sier, da. For du snakker om testosteron. Og så sier at du at hvis jenter hadde hatt mer frihet, så hadde vi blitt villere. Men vi ser jo på statistikk at det er menn som voldtar kvinner, i flertall. Det er menn som ofte handler i konflikt, slåss ..."

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 29.01.2020

Læringsressurser

Diskusjon, dialog og fagsamtaler