Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvorfor er det viktig å lytte?

Kan retorikk også handle om å lytte? Les og oppsummer synspunkta i en tale som tar for seg dette temaet.

Oppgave 1

  1. Les teksten "En hyllest til det å lytte" av Guro Rønningsgrind (2019).
  2. Oppsummer tekstens innhold ved hjelp av oppgava under:

Oppgave 2

  1. Hva tror du forfatteren av "En hyllest til det å lytte" ønsker å oppnå med å åpne talen med å fortelle om eventyret "Hva folk kan finne på"?
  2. Skriv ned eller fortell en medelev hva du synes er det viktigste budskapet i teksten "En hyllest til det å lytte".
  3. Hva mener du: Er det å lytte like viktig som å snakke? Begrunn svaret ditt.
  4. Er du en god lytter?

    Hvis ja: Forklar hva som gjør at du er en god lytter.
    Hvis nei: Hva kan du gjøre for å bli en bedre lytter?

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 05.09.2019

Læringsressurser

Diskusjon, dialog og fagsamtaler