Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hatprat? Hatytringer?

Hva handler hatytringer om? I denne filmen diskuterer elever, en forsker og politiet hva dette betyr og medfører. Se filmen og jobb deretter med oppgavene muntlig eller skriftlig.

Oppgave 1.

  1. Det er ofte diskusjon om hva som er forskjellen mellom fornærmelser og hatefulle ytringer, og hvordan ytringsfrihet kan defineres. Hva mener du kan betegnes som hatefulle ytringer? Kan du gi noen eksempler?
  2. Anna Birgitta Nilsen, professor og forfatter av "Hatprat", sier noe om hva hatefulle ytringer kan karakteriseres som. Hva er det hun peker på når vi skal definere og forklare hva hatefulle ytringer er? Nilsen påpeker også at hatytringer er en utfordring for demokratiet. Hva betyr det, ifølge Nilsen?

  3. Politiets nettpatrulje er en viktig instans i arbeidet mot hatytringer, og i videoen forklarer de hvordan de jobber aktivt mot hatytringer i sin rolle. Hvordan jobber politiet? Hva kan konsekvensene av hatytringer bli når politiet følger opp ulike saker?

Oppgave 2.

Det finnes mange informasjonsressurser om dette emnet. En av dem er:

Bufdir: Informasjonsside om hatytringer

  1. Les artikkelen "Hva er hatytringer?" på informasjonssida i lenken over. Hvordan defineres hatytringer? Hvilke kjennetegn har slike ytringer, ifølge denne teksten?

  2. Les straffelovens § 185 om hatefulle ytringer og minst to av de relevante avgjørelsene fra Høyesterett som er nevnt på Bufdir sin side. Hvor går grensen mellom hva som regnes som hatefulle ytringer, og hva som omfattes av ytringsfriheten?

  3. Finnes det eksempler på ytringer som ikke er ulovlige, men som er moralsk forkastelige, mener dere?
CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Diskusjon, dialog og fagsamtaler