Hopp til innhold

Fagstoff

Til lærer: forslag til årsplaner og arbeidsmåter

Det er mange måter å nå et mål på. Her får du noen forslag til hvordan du kan arbeide med å nå kompetansemåla i norskfaget i LK20.
Lærer hjelper to elever i klassrommet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fagressursene i norskfaget på NDLA dekker alle kompetansemåla i læreplanen (LK20). Det rike utvalget av ressurser gjør at du kan tilpasse innholdet til ulike elevgrupper og den måten du liker å undervise på. Vi håper også at våre forslag kan inspirere deg til å prøve ut noe nytt.

Årsplan Vg1

  • Vi har laga et forslag til årsplan med tema, arbeidsmåter og vurderingssituasjoner. Last gjerne ned og tilpass til dine undervisningsgrupper.
  • Årsplanen speiler fagfornyelsens vekt på utforskende og tverrfaglig læring. Vi har lagt inn de tverrfaglige temaene og kjerneelementene i egen kolonne i planen. I tillegg har vi lagt inn forslag til hvilke fag det kan være naturlig å samarbeide med om visse emner.

Filer

Utforskende læring

Årsplanen legger opp til mye utforskende læring. For september foreslår vi for eksempel å starte med kjerneelementet "Språket som system". De vedlagte ressursene gir deg forhåpentlig gode tips om hvordan du kan jobbe utforskende med grammatikk.

Skriveopplæring

Skriveopplæringa er blitt enda viktigere i ny læreplan, ikke minst ved at fagartikkelen som sjanger framheves i kompetansemåla. Det samme gjelder for rettskrivning og tegnsetting. NDLA vil gjerne bidra til å gjøre elevene til bedre skrivere. Årsplanen legger opp til at de får øvd seg i både kreativ, analytisk og akademisk skriving.

Et eksempel er læringsstien Hvordan skrive fagartikkel, som vi foreslår at elevene jobber med på høsten. Den tar elevene steg for steg gjennom hele skriveprosessen. Denne stien er første steg på veien til akademisk skriving.

Nynorsk som sidemål?

La elevene skrive og lese nynorsk for å bli gode nynorskbrukere, og knytt grammatikkopplæringen tett til det de leser og skriver. I framovermeldinger på tekster kan du lenke til e-forelesninger og artikler som forklarer akkurat det elevene har gjort feil. Det fins interaktive øvinger til alle emnene, slik at elevene etterpå kan teste om de nå mestrer det som har vært et problem for dem.

Vi har mange ressurser som hjelper deg å differensiere opplæringa. En god start for mange med nynorsk som sidemål er læringsstien Ein enkel veg til heilt grei nynorsk. Andre elever skal utfordres mer og sendes til vårt mer omfattende Nynorskkurs.

La elevene finne stemmen sin

Et viktig prinsipp i årsplanen er variert undervisning. Derfor foreslår vi at perioder med mye skriftlige aktiviteter veksler med perioder med vekt på muntlige aktiviteter. For eksempel er ressursene som handler om å lese og diskutere litteratur fundert på prinsippet om at alle elevene skal bidra. Aktiv deltakelse øker oftest både engasjementet og lærelysten.

Vi har foreslått både fagsamtale, podkast og foredrag som vurderingsform. Men husk på at et foredrag kan være mye mer enn verbal enveiskommunikasjon. Sjekk for eksempel ut ressursen 11 kreative tips til framføringer, som du også finner i årsplanen.

Tips til vurderingsarbeid

Jakten på vurderingssituasjoner har tradisjonelt sett vært et stressmoment for mange norsklærere. Nå skal elevene bare ha én skriftlig karakter, noe som forhåpentlig kan gi oss mer ro til å jobbe i prosess. Hett tips: Ikke bruk tid på å samle inn flest mulig vurderinger! La heller klassen få tid til å skrive ofte og diskutere hva som er en god tekst og et godt språk.

Kanskje holder det med tre vurderinger i løpet av høsten? Éi muntlig vurdering, éi i hovedmålet og éi i sidemålet?

Ulike vurderingsformer

Norsklæreren ender fort opp med mange innleveringer som det skal gis grundige tilbakemeldinger på. Det er ganske tidkrevende, så kanskje våre tips om ulike måter å vurdere elevenes kompetanse på kan hjelpe deg?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 16.06.2020

Læringsressurser

Om faget