Hopp til innhold

Fagstoff

Tilnærmingsverdier

Bør vi ta med alle sifre i et svar, eller bør vi avrunde?

Eksempel

Regn ut arealet til et rektangel med grunnlinje 3,4 m og høyde 1,7 m.

Løsning
Vi bruker arealformelen og får A=3,4 m·1,7 m=5,78 m2 .

Bør vi ta med alle sifrene i svaret her, eller bør vi avrunde?

Du husker fra måling av lengde at alle målte lengder er usikre. Usikkerheten ligger i siste siffer. Det betyr at når grunnlinjen er målt til 3,4 m, så vet vi bare at lengden ligger mellom 3,35 m og 3,45 m. Høyden ligger tilsvarende mellom 1,65 m og 1,75 m.

Arealet ligger da mellom grensene

A (øvre grense) er lik 3,45 multiplisert med 1,75 er lik 6,0375. A (nedre grense) er lik 3,35 multiplisert med 1,65 er lik 5, 5275.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det mest riktige blir å runde av til 2 siffer.

A=3,4 m·1,7 m=5,78 m2=5,8 m2

Det blir for tungvint å regne på usikkerhet i alle oppgaver. Derfor innfører vi regelen om antall gjeldende sifre.

Når vi bruker målte verdier i beregninger, tar vi med så mange siffer i svaret som antall siffer i den målte verdien som er gitt med færrest siffer.

CC BY-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 13.09.2018

Læringsressurser

Areal og omkrets