Hopp til innhold

Fagstoff

Andre typer pådragsorgan

Selv om ventilen er det absolutt mest populære pådragsorganet i prosessindustrien brukes det også andre typer.
Pakker som fraktes på et transportband. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Transportbånd

Transportbånd brukes til utrolig mange oppgaver. Du har sikkert sett slike på flyplasser, der brukes de til å transportere bagasje. Men transportbånd er mye brukt i industrien også. Store steinblokker, kull, trefliser og fiskefileter er bare noen få eksempler på hva som kan transporteres på et transportbånd. Kan du komme på noen andre ting?

Transportbåndet består av to eller flere hjul og et bånd som løper rundt disse hjulene. Båndet må være bøyelig, og det er ofte laget av gummi.

Mange transportbånd går med fast hastighet, men det er også mulig å bruke elektriske motorer med variabel hastighet. Da får man bedre mulighet til å regulere hvor mye båndet skal transportere.

Det går også an å montere vekter under båndet. På denne måten vet man hele tiden hvor mye som transporteres.

Cellemater

En cellemater er en innretning som ofte brukes når vi håndterer pulver og andre faste partikler.

Cellemateren består av en rotor med blader. Rotoren er montert inne i et rotorhus. Bladene på rotoren tetter mot rotorhuset. På denne måten får vi små “celler” med et gitt volum.

En elektrisk motor med justerbar hastighet er gjerne koblet til rotoren via en aksling. Slik kan vi justere mengden som strømmer gjennom cellemateren.

Et annet alternativ er at det kan stå en steppmotor i cellemetaren. Den kan styres med tanke på rotasjon og pause. I denne rotoren hvor det er 8 celler kan steppmotoren vri seg 45º (360/8) og ta for eksempel ett sekund pause.

Som regel brukes en cellemater til å regulere mengden av stoff som strømmer ut fra bunnen av en tank.

Prinsippskisse av en cellemater. Vi ser innløp, hus, celle, dreieretning, rotor og utløp. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Rune Mathisen.
Sist faglig oppdatert 03.08.2018

Læringsressurser

PID-regulator