Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Montering av LED-skilt

Lær hvordan du kan bruke laserkutter til å skjære ut motiver, og hvordan du monterer LED-skiltet og ferdigstiller produket. Du kan se instruksjonsvideoen, og/eller du kan lese om arbeidsprosessen.

Instruksjonsvideo

I videoen nedenfor viser lærer Torbjørn Nordvik Helgesen hvordan han bruker laserkutter til å skjære ut motiver, og hvordan han monterer to ulike LED-skilt.

Laserkutter

En laserkutter er en datastyrt maskin med et verktøyhode som beveges av motorer. Fordi laserstråler er veldig tynne, kan laserkutteren skjære ut motiver med utsøkt presisjon. Lyset i laserstrålen er så kraftig at det fordamper materialet vi kjører i. Vi ser likevel ikke noe særlig til laserlyset fordi det er i en bølgelengde utenfor det synlige spekteret.

Acrylplata vi skal skjære i, kommer med en ferdigmontert tynn plastfilm. Denne plastfilmen skal sitte på mens vi skjærer ut motivet, ellers får vi stygge svimerker langs kanten av skiltet. Vi fjerner beskyttelsesfilmen når laserskjæringa er ferdig.

De andre delene vi trenger, blir produsert på datastyrte 3D-skrivere. 3D-skriveren jobber sakte og går av seg selv, men etter printinga må vi ofte trimme av overflødig plast før vi kan montere delene.

Montering av firkanta skilt

Vi begynner monteringa med å plassere Arduinoen inne i basen til det rektangulære skiltet og feste den med M3-skruer og -muttere. Deretter kan vi koble de tre ledningene til RGB-stripa til Arduinoen: ei ledning til den positive polen, ei til den negative polen og ei ledning til signal. Til slutt skrur vi sammen boksen.

Noen tips

  • 3D-printa plast er ofte for myk til å tåle maskinskruer. I stedet kan for eksempel treskruer brukes.

  • Standard koblingspinner bygger mye i høyden. Her kan vi også velge å lage noen kortere tilkoplingspinner ved å klippe og lodde litt.

  • Ofte kommer LED-striper med dobbeltsidig tape for å legge til rette for enkel montering. I designet kan vi da legge inn ei lomme som LED-stripa skal limes oppå.

Montering av rundt skilt

Det runde lysskiltet skal ha Arduinoen innebygd i selve skiltet. Vi har allerede valgt den minste Arduinoen i dette prosjektet, men det er fortsatt mulig å spare enda mer plass ved å fjerne tilkoplingspinnene og lodde ledningene direkte til Arduinoen.

Å bruke inngang (sensor)

I det tidligere prosjektet brukte vi kun en utgang på Arduinoen. Utgangen brukte vi for å sende signaler til RGB-diodene. I dette prosjektet bruker vi også en inngang. Da kan vi koble ulike sensorer til mikrokontrolleren vår slik at den kan respondere på signaler fra omverdenen.

Vi kan for eksempel kople til en mikrofon slik at skiltet skifter farge etter støynivået i omgivelsene. Det er også mulig å koble til en sensor som lar skiltet respondere når det er mennesker i nærheten. Eller kanskje skiltet skal respondere når en sensor melder fra at en plante trenger vanning?

Til dette prosjektet valgte vi ei fotocelle (fotoresistor). Vi vil at lyset i skiltet skal dempes når lyset i rommet slås av. For å få koble fotocella til Arduinoen, må vi lodde på flere ledninger. Vi kan for eksempel programmere inn ulike tempo, effekter og fargeskiftninger. Når lyset i rommet slås av, signaliserer fotoresistoren at programmet skal gå over til en roligere og mer nedtona frekvens.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Torbjørn Nordvik Helgesen og Haldor Hove.
Sist faglig oppdatert 10.01.2024

Læringsressurser

LED-skilt