Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Myter og fakta om 3D-printing

De fleste av oss har aldri sett noen 3D-produksjon i virkeligheten. Da kan det lett oppstå feilaktige forestillinger om hva 3D-teknologi er, og hva den kan hjelpe oss med.

Myter eller fakta?

Du har kanskje hørt noen av disse påstandene før:

  • Alt kan 3D-printes.

  • Alt vil bli 3D-printa i framtida.

  • 3D-printing tar jobber fra CNC-operatører.

  • Det er bare å lage en 3D-modell og trykke på 'Print'.

Det er ikke så rart at folk har denne typen forestillinger, for de færreste av oss sitter med førstehandskunnskap om 3D-printing.

Ei rivende utvikling

Teknologien er dessuten i stadig utvikling: Nye metoder og nye maskiner blir tatt i bruk, samtidig som eksisterende teknikker blir forbedra. Det kommer hele tida nye materialer og 3D-printa produkter på markedet, og media rapporterer om stadig nye bruksområder for 3D-printing. For eksempel blir 3D-printing nå brukt av kirurger for å trene på prosedyrer og for å teste verktøy.

Du har helt sikkert også noen tanker om hvordan 3D-printing fungerer, og hva teknologien kan brukes til.

Refleksjonsspørsmål

  1. Tenk igjennom de fire påstandene som er lista opp ovenfor. Kan noen av dem være helt eller delvis korrekte?

  2. Søk på nettet og se om du kan finne belegg for noen av påstandene. Vær kritisk ved valg av kilder, og noter hvor informasjonen du velger ut, kommer fra.

  3. Skriv ned tankene dine om mulighetene som ligger i 3D-printing, ut fra den erfaringa du har nå. Ta opp notatene igjen etter at du har jobba med emnet en periode. Hva må du korrigere? Hva kan du legge til?

  4. Reinskriv notatene dine slik at de blir til en sammenhengende, ryddig og informativ tekst.

CC BY-SASkrevet av Brigt Roar Skeie og Haldor Hove.
Sist faglig oppdatert 03.10.2022

Læringsressurser

3D-printing