Hopp til innhold

Fagstoff

3D-printing med SLA-teknologi

I denne fagartikkelen ser vi nærmere på hvordan 3D-printing med SLA-teknologi fungerer.

SLA (stereolitografi)

Forkortinga SLA står for Stereo Lithography (norsk: stereolitografi). Stereolitografi er en 3D-printteknologi der en bruker en laserstråle for å herde resin på undersida av en beholder. Laseren herder materialet punkt for punkt, og delen bygges mot en holder som løftes opp for hvert lag.

DLP (Digital Light Processing) er en teknologi som likner på SLA, men ved DLP-3D-printing blir et bilde av hele laget speila mot beholderen slik at hele laget blir herda samtidig. Laserstrålen i SLA-skriveren er kraftigere enn lyset fra LCD-skjermen i en DLP-skriver. Derfor kan den herde hvert enkelt punkt raskere.

3D-skriveren Photon Zero

Justering av høyde på byggeplate for resin. Høyden justeres manuelt med skrutrekker. Foto.

3D-skriveren Photon Zero fra leverandøren Anycubic er en av de billigste 3D-skriverne som printer med resin. Byggeflata er lita, og byggehøyden er lav.

Byggeplata er montert på et løftehode som hever og senker den til rett høyde. Lyskilden er plassert i bunnen av boksen og speiler bildet av laget som skal printes, opp til et vindu. Oppå dette vinduet står karet med resinet. Karet har en gjennomsiktig bunn som herdelyset lyser igjennom.

Forberedelser

Skjermdump fra programmet Photon Workshop. Foto.

Du starter med å bruke en programvare for å regulere innstillingene for printinga, for eksempel laghøyde og herdetid, og for å tilpasse modell og støttestruktur. Når du printer med resin, må du også tenke på hulrom som kan samle opp resin. Det er viktig å lage hull der resinet kan renne ut før det blir innestengt i hulromma.

Klargjøring av skriver

Tømming av blåfarga resin i et kar. Foto.

Det er to ting du må gjøre med 3D-skriveren før du kan printe. Først må du sjekke om byggeplata har riktig høyde. Det gjør du ved å senke skriverhodet ned mot vinduet og legge et ark under byggeplata.

Når hodet så er riktig justert, tømmer du resinet i karet. Det er viktig at du ikke gjør dette for tidlig, for resin kan herdes av lys i rommet hvis det blir stående for lenge før det printes.

Det er også viktig å ha passelig mye resin i karet. Printeprogrammet beregner nødvendig mengde resin for printejobben, og du bør legge til litt ekstra slik at du er sikker på at bunnen blir dekt også på siste laget.

Etterbehandling

Herding av resindeler i sollys. Foto.

Deler som er printa med resin, må renses etter printing slik at alt resin som ikke er herda, blir fjerna. For å rense delene bruker du ei spritblanding eller vann, avhengig av hvilken type resin du har brukt.

Resin som er igjen i skriverkaret, må du ta vare på. Du kan bruke et filter som tar bort eventuelle klumper og herda biter, og tømme det på beholdere. Skriveren og deler som resinbeholder og byggeplate må vaskes før du kan begynne på neste printejobb.

Deler som er printa, må også gjennomherdes. Dette gjør en vanligvis i UV-lys, men noen resintyper kan også herdes i sollys. Det finnes egne maskiner som skyller og herder resin-deler.

Tenk over

  1. Har denne typen 3D-printing noen store ulemper?

  2. Har du sett herding med UV-lys brukt i andre sammenhenger enn 3D-printing? (Hint: Karius og Baktus)

CC BY-SASkrevet av Brigt Roar Skeie og Haldor Hove.
Sist faglig oppdatert 03.10.2022

Læringsressurser

3D-printing