Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Test av styrken på prøvestaver

I dette arbeidsoppdraget skal du tegne og 3D-skrive prøvestaver og teste styrken på de ulike stavene.
Femten hvite, sekskanta staver oppstilt på et bord. De er av ulik høyde og har hull av ulik størrelse både i sentrum og på sidene.
Åpne bilde i et nytt vindu

Steg i arbeidsoppdraget

 1. Tegn én eller flere deler med nøkkelvidde som passer til en fastnøkkel eller en momentnøkkel.

 2. 3D-skriv delen med forskjellige innstillinger, f.eks. ulik laghøyde og/eller ulik fyllingsgrad.

 3. Test styrken på delene systematisk og dokumenter resultatene. Du kan for eksempel bruke en momentnøkkel: Still inn momentnøkkelen på et lavt moment og test delene. Øk momentet gradvis til stavene knekker eller vrir seg.

 4. Tegn og 3D-skriv nye deler i andre størrelser og/eller med andre former, og se hvor sterke staver du kan lage.

Tips til videre utprøving

 • Lag ulike tverrsnitt og former på delene.

 • Bruk ulike lengder på deler med ellers samme innstillinger for
  3-D-skrivinga.

 • Lag åpninger i delene for å sette inn forsterkninger av metall, og se hvordan dette påvirker styrken. Du kan for eksempel sette inn sveisetråder fra TIG eller MIG/MAG.

Refleksjon

 • Ser du noen mønster i hvordan styrken endrer seg? Er for eksempel lengden på stavene viktigere enn bredden?

 • Er det stor styrkeforskjell om delene har 100 % fyllingsgrad eller bare 50 %?

 • Betyr det noe om hullet er aksielt eller radielt?

 • Har det noe å si for resultatet om delen er laga for å passe direkte på en momentnøkkel, eller for å passe til ei pipe på momentnøkkelen?

Lykke til!

CC BY-SASkrevet av Brigt Roar Skeie og Haldor Hove.
Sist faglig oppdatert 03.10.2022

Læringsressurser

3D-printing