Hopp til innhold

Fagstoff

Regelverk – forholdet til kundene

Det er mange lover som regulerer salgs- og reiselivsbedrifters forhold til kundene. Du må blant annet kjenne til hvilke plikter du har overfor kundene i forbindelse med salg av produkter.

Filmen ovenfor viser hvilke rettigheter kundene dine har når de er forbrukere. Det er viktig at du kjenner til deres rettigheter.

De viktigste lovene som regulerer forholdet mellom bedrifter og kundene deres, er

  • forbrukerkjøpsloven
  • kjøpsloven
  • angrerettloven
  • pakkereiseloven
  • personopplysningsloven
  • likestillings- og diskrimineringsloven

Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven regulerer kjøperens og selgerens rettigheter og plikter ved forbrukerkjøp. Loven er ufravikelig, det vil si at kjøper og selger ikke kan avtale noe som er mindre gunstig for forbrukeren enn det som følger av loven.

Når gjelder loven?

Forbrukerkjøpsloven gjelder når du som selger opptrer i næringsvirksomhet og selger til en privatperson som kjøper en vare til eget forbruk. Dersom du for eksempel eier en klesbutikk, vil kundene dine ha rettigheter etter denne loven.

Hva sier loven?

Når du selger et produkt til en kunde, får kunden eiendomsretten til det, og du får betaling til rett tid. Da er det viktig at produktet blir levert i god stand og til rett tid.

Loven har også regler som omhandler forbrukernes rettigheter dersom det oppstår mangler eller forsinkelser ved et salg.

Kjøpsloven

Kundene dine kan også være andre bedrifter. Om du selger til andre bedrifter, er det reglene i kjøpsloven som gjelder. Siden dere da er likeverdige parter, har bedriftskunder færre rettigheter enn privatkunder, som er forbrukere.

Hva sier loven?

De viktigste punktene i kjøpsloven er at varene du selger, skal leveres til avtalt tid og sted. Dersom en vare er forsinket eller har mangler, kan kunden heve kjøpet, kreve ny vare, få erstatning eller få avslag i prisen.

Kjøpsloven er ikke ufravikelig slik som forbrukerkjøpsloven er. Det vil si at du og kunden kan inngå en avtale der dere fraviker reglene i loven.

Angrerettloven

Mens forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven gjelder for kjøp i butikk, gjelder angrerettloven for kjøp på nett, via telefon eller på messe. Ved slike kjøp har kunden inntil to ukers angrerett på varer som koster 300 kr eller mer, og som er kjøpt av næringsdrivende i EØS-land.

Når gjelder loven ikke?

Angrerettloven gjelder ikke om kunden kjøper en vare privat eller i en butikk. Loven gjelder heller ikke om kunden handler fra nettbutikker utenfor EU, for eksempel amerikanske nettbutikker. Kunden trenger ingen spesiell grunn for å kunne benytte seg av angrefristen.

Loven har noen unntak. Den gjelder for eksempel ikke ved kjøp av flyreiser, hotellovernattinger eller nettauksjoner.

Hva sier loven?

Nettbutikker, og andre som er forpliktet av angrerettloven, plikter å gi kundene utfyllende opplysninger om produktene før kundene kjøper. I tillegg må du som selger sende en avtalebekreftelse og et angrerettskjema til kunden. Gjør du ikke det, kan angrefristen bli utvidet med inntil ett år.

Likestillings- og diskrimineringsloven

Alle mennesker har rett til å bli behandlet på samme måte.
Likestillings- og diskrimineringsloven setter et generelt forbud mot diskriminering. Straffeloven har også en egen bestemmelse (§ 186) som slår fast at det er straffbart å nekte noen produkter på grunn av religionen, livssynet eller hudfargen deres, eller fordi de tilhører en bestemt folkegruppe (nasjonal eller etnisk opprinnelse).

Det er heller ikke lov å nekte noen adgang til offentlige steder – med visse unntak. Følgende personer kan nektes adgang til offentlige steder:

  • personer som er påvirket av rusmidler

  • kjente uromakere eller kriminelle (tidligere tatt for tyveri / mindre tyveri)

  • personer som bare søker tilhold eller vanskeliggjør driften på stedet

  • personer som med klesdrakt, hygiene eller lignende skaper frykt eller avsky hos andre

Les mer om de ulike lovene på Lovdata.no

forbrukerkjøpsloven

kjøpsloven

angrerettloven

markedsføringsloven

likestillings- og diskrimineringsloven

Relatert innhold

Markedsføringsloven regulerer hvordan bedrifter kan markedsføre produktene sine, og hvem de kan markedsføre dem til.

Angrerettloven sier at forbrukeren kan oppheve kjøpet innen 14 dager etter at han inngikk avtalen. Hva er de viktigste momentene i angrerettloven?


CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 19.04.2021

Læringsressurser

Regelverk for salgs- og reiselivsbedrifter