Hopp til innhold

Fagartikkel

Regulering av skilt og dekor i det offentlige rom

Kan vi sette opp skilt hvor vi vil? Nei, i Norge er det strenge regler for dette. Plan- og bygningsloven regulerer hva slags skilt og dekor vi kan bruke i offentlige rom, og hvordan vi kan plassere dem. Vi har også en standard for å sikre en felles forståelse av fagbegrepene.

Fotografi av reklameskilt.

Tror du denne markedsføringen hadde vært lovlig i Norge?

Skilt i det offentlige rom er synlig kommunikasjon, montert eller plassert utendørs. Den kan være fast, kortvarig eller mulig å skifte ut.

Plan- og bygningsloven

I dag er oppsett av skilt og dekor i det offentlige rom bestemt av plan- og bygningsloven. Loven skal blant annet sikre universell og estetisk utforming. Under plan- og bygningsloven ligger det flere sektorlover. Disse regulerer hva som kan settes opp av skilt og dekor:

  • kulturminneloven

  • veiloven

  • naturvernloven

Lokale tilpasninger

Fylkeskommuner og de enkelte kommunene har lokale tilpasninger etter behov, slik at skilt og dekor blir estetisk tilpasset omgivelsene. Det sier seg selv at kravene til skilt og dekor i nærheten av ei stavkirke krever en annen tilpasning enn til skilt og dekor i et bymiljø.

Fotografi av messingskilt som informerer om kameraovervåking, hengt opp på inngangsporten til ei stavkirke.

Riksantikvaren har hengt opp et messingskilt på inngangsporten til Hopperstad stavkyrkje.

Standard for skilt og reklame i det offentlige rom

For å kunne regulere skilt og dekor i det offentlige rom var det behov for et felles fagspråk og en standard for hva som ligger i begrepet skilt. Dette førte til en standardisering, og i april 2007 utga Standard Norge en ny versjon av NS 3041 Skilting – Veiledning for plassering og detaljer.

I tabellen under finner du en oversikt over ulike typer skilt. De er gruppert etter hva slags innhold de har, hvordan de er plassert, og hvordan de er laget. Ved å følge lenkene får du opp et bilde og en forklaring.

Budskap

Virksomhetsskilt

Reklameskilt

Henvisningsskilt
Informasjonsskilt
Orienteringsskilt

PlasseringUtførelse


Andre typer skilt
Hvilken type skilt eller dekor er dette?


Kilde

Kerr, M.I. Skilt som estetikk i det offentlige rom. Kurs i profileringsdesign: NS 3041 – begreper og definisjoner.

Sist faglig oppdatert 28.04.2022
Skrevet av Knut Ivar Andersen

Læringsressurser

Regelverk for salgs- og reiselivsbedrifter

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter