Hopp til innhold

Fagstoff

Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet fører spesielt tilsyn med at markedsføring og kontraktsvilkår er i samsvar med markedsføringsloven. I tillegg kan de mekle i tvister mellom forbrukere og næringsdrivende.


De skal også bidra til en forbrukervennlig utvikling og fremme tiltak som kan bedre forbrukernes stilling.

To personer som diskuterer. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forbrukertilsynet


Forbrukertilsynet er et offentlig tilsynsorgan. Ut fra hensynet til forbrukerne skal tilsynet passe på at markedsføring og standard kontraktsvilkår er i samsvar med markedsføringsloven.

Forbrukertilsynets oppgaver

Forbrukertilsynet har ansvaret for all behandling av forbrukerklager, også for meklingen i tvister mellom forbrukere og næringsdrivende.

Det er markedsføringsloven som er den viktigste loven Forbrukertilsynet håndhever. I tillegg håndhever de en rekke andre lover og regler, blant annet

Les mer om Forbrukertilsynet

På siden forbrukertilsynet.no kan du lese mer om hvordan de jobber.

Forbrukertilsynet kontrollerer at reklamer ikke er i strid med markedsføringsloven eller med reglene for radio- og TV-reklame. Forbrukertilsynet kan

  • gripe inn mot villedende og urimelige markedsføringsmetoder
  • forby ulovlig reklame
  • påse at standardkontrakter i forbrukerforhold ikke er urimelige, men klare og balanserte
To jenter ser på TV. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Digitaliseringen gir nye utfordringer

Tida vi lever i, har i stor grad endret hverdagen til Forbrukertilsynet. Økt digitalisering byr på utfordringer med mer personrettet markedsføring og større markedsføringspress. I tillegg har digitaliseringen åpnet for nye kanaler for kommersiell påvirkning.

Utviklingen har ført til at en av tilsynets overordnede oppgaver i dag er å sikre at den digitale forbrukerhverdagen blir trygg.

Forbrukertilsynet skal, ifølge tildelingsbrevet fra Barne- og familiedepartementet (2021), prioritere å føre tilsyn med

  1. markedsføring og avtalevilkår i digitale kanaler, produkter og tjenester, slik som sosiale medier og blogger
  2. markedsføring rettet mot barn og unge som kan bidra til kroppspress
  3. markedsføring av finansielle tjenester med særlig vekt på markedsføring av forbrukslån
  4. bruk av bærekraftspåstander i markedsføringen


Tips og klager fra forbrukere

Forbrukere kan enkelt sende tips til Forbrukertilsynet via nettsidene deres hvis de finner feil eller mangler ved produkter, eller hvis de mener å ha sett urimelig markedsføring og urimelige avtalevilkår.

På Forbrukertilsynets nettsider finnes det også et standardisert klagebrev som forbrukere kan bruke om de vil klage på uadressert reklame, spam eller telefonsalg.

Tips eller klage

Forbrukertilsynet.no finner du mer informasjon om hvordan du som forbruker kan tipse om eller klage på saker.

En dame med et sint uttrykk holder en telefon til øret med den ene hånden og kikker på et kredittkort som hun holder opp foran seg med den andre hånden. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Markedsrådet

Markedsrådet er et statlig forvaltningsorgan som behandler klager på avgjørelser eller vedtak gjort av Forbrukertilsynet. Dersom du har sendt klage på en sak til Forbrukertilsynet, og de beslutter at denne saken ikke skal prioriteres, kan du klage saken din inn for Markedsrådet.

Klagesakene Markedsrådet behandler, gjelder overtredelser av markedsføringsloven, alkoholloven og tobakksskadeloven.

Markedsrådets vedtak er endelige, det vil si at de ikke kan påklages.

Relatert innhold

Angrerettloven sier at forbrukeren kan oppheve kjøpet innen 14 dager etter at han inngikk avtalen. Hva er de viktigste momentene i angrerettloven?

Kilder

Forbrukertilsynet. (u.å.). Agenda 2019. https://www.forbrukertilsynet.no/om-forbrukertilsynet/agenda-2019

Forbrukertilsynet. (u.å.). Lover og regler. https://www.forbrukertilsynet.no/lover-og-regler

Barne- og familiedepartementet. (2021). Tildelingsbrev til Forbrukertilsynet. https://www.regjeringen.no/contentassets/929682b98fba4c788b1d65402677560d/tildelingsbrev-til-forbrukertilsynet-2021-sendt-ut-231220.pdfCC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 16.02.2021

Læringsressurser

Regelverk for salgs- og reiselivsbedrifter