Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bruk ulike teknikker for idéutvikling

Prøv ut forskjellige idéutviklings-metoder for å stimulere kreativitet og skape flere ideer.
Tre sett med hender peker og skribler på et tankekart. På bordet rundt er en kaffekopp og penner i ulike farger. I boblene på tankekartet er det ord som «product», «name» og «service». Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1: ABC-metoden

Bruk ABC-metoden for å skrive ned saker eller emner som er relevante for en bestemt tid på året. Du kan velge en høytid (som påske, jul, id), en årstid (vinter, vår, sommer, høst), eller en fast årlig begivenhet.

 1. Klargjør ABC-skjemaet ditt og sett av 15 minutter til å fylle ut flest mulig ord.
 2. Få en klassekamerat til å plukke ut fem ord blant dem du har skrevet ned.
 3. Velg så ut to av de ordene klassekameraten din har valgt.

Relatert innhold

ABC-metoden er en enkel øvelse du kan bruke for å komme på mange og varierte ideer.

Oppgave 2: tankekart

Bruk et tankekart til å myldre fram en idé om hvordan man kan få elever til å inkludere hverandre sosialt i skolehverdagen. Bruk 10 minutter alene og 10 minutter sammen med en eller to andre. Hjelp hverandre med å bygge ut tankekartene.

Relatert innhold

Brainstorming er en enkel øvelse for å komme på flest mulig ideer, bli trygge på hverandre og få i gang prosesser for idéutvikling.

Oppgave 3: rollespill

Gå sammen to og to. Bruk metoden «pessimisten versus optimisten» til å myldre fram tre ideer til design av en emballasje for enten melk eller en drikk laget av bær, for eksempel jordbærjus, bringebærnektar eller blåbærsaft.

 1. Optimisten starter og foreslår fenomenale løsninger.
 2. Pessimisten har ansvar for å finne utfordringene i de fenomenale ideene.
 3. Etter 5 minutter bytter dere om på rollene.
 4. Bytt grupper og gjør samme runde en gang til.
 5. Noter ned pluss- og minusfaktorene som kom fram i dialogen, slik du husker det.

Relatert innhold

Rollespill kan brukes i utviklingen av en idé. Her finner dere eksempler på rollespill dere kan bruke i utvikling av ideer.

Oppgave 4: visualisering av idé med fyrstikkskisser

 1. Velg en idé som kom fram da du jobbet med tankekartet.
 2. Tegn fem fyrstikkskisser.
 3. Plukk ut en skisse og vis den til en klassekamerat.
 4. Forklar skissen, og begrunn hvorfor du valgte nettopp denne.

Relatert innhold

Oppgave 5: stemningsplansje

Velg en årstid og lag en stemningsplansje (moodboard) som illustrerer ditt forhold til denne årstida. Ikke bruk ord, bruk bare visuelle elementer. Du kan gjøre det med saks og papir eller digitalt. Avtal med læreren hvordan du skal presentere stemningsplansjen din.

En stemningsplansje er satt sammen av mange små bilder og tegninger. Alle viser bilder eller tegninger av mennesker eller kroppsdeler i ulike positurer eller perspektiver. Det er alt fra bilder av linedance, gamle tresnitt av barokk selskapsdans og akttegninger til kinesiske malerier og stillbilder fra film. Kollasj.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 07.05.2018

Læringsressurser

Slik planlegger du en medieproduksjon