Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering av emnet bildeanalyse og bilder i kontekst

Et fotografi eller et maleri kan i seg selv utgjøre en mediefortelling, men bilder inngår ofte i en kontekst. Det er for eksempel tilfelle i memer, reklamer og digitale skrollefortellinger, der bilder opptrer i samspill med andre tekstuttrykk. Hva kan du om dette emnet?

En trapp fører opp til en hånd som holder en hjerne. Hånden står plantet i jorden som et tre. Maleri.

Hvordan vil du gå fram for å analysere dette surrealistiske maleriet?

Hva har du lært om bildeanalyse og bilder i kontekst?

Gå gjennom punktene og skaff deg oversikt:

  • Jeg vet hva en fortelling er, og hva som skiller fortellinger fra andre typer tekster.

  • Jeg kan reflektere over sammenhengen mellom form og innhold i fotografier og kunstbilder, reklame og digitale fortellinger.

  • Jeg vet hvordan jeg kan gå fram når jeg blir bedt om å analysere et bilde og en sammensatt tekst.

Kan du fagbegrepene?

fagbegreper
begreperbegreperbegreper

Sist faglig oppdatert 04.03.2022
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Bildeanalyse og bilder i kontekst

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell