Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

En sammensatt tekst består av flere meningsskapende elementer. Øv deg på å analysere samspillet mellom verbaltekst og bilder i mediefortellinger.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • vite hva en multimodal tekst er
  • forstå hvordan samspillet mellom tekst og bilder skaper en helhetlig mening
  • bruke det du vet om sammensatte tekster i analyse av musikkvideoer og digitale skrollefortellinger
  • kunne gjennomføre en retorisk analyse av memer og politisk reklame i sosiale medier