Hopp til innhold

Fagstoff

Mem – samspill mellom verbaltekst og bilde

Memer (memes på engelsk) er en del av en egen tekstkultur på nettet. Dette er enkle og umiddelbare tekster som blir delt og utviklet i et fellesskap. Samspillet mellom skriftlig tekst og bilder skaper et nytt og overraskende innhold.
To personer med like Spiderman-kostymer tar selfie. Snakkebobler fra personene. Den ene spør: "Hvor kreativt er det å stille i samme kostyme som meg?" Den andre svarer: "Kommer an på memet". Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tenk over

  • Hva skal til for at noe skal oppfattes som et mem?

  • Hvordan bruker du memer i sosiale medier?

  • Har memer endret måten vi kommuniserer på?

Hva er et mem?

Mem er kjent fra sosiale medier, men visste du at et mem også kan være andre kulturelle uttrykk? Kjennetegnet er at uttrykket blir kopiert og endret slik at det utvikler seg, før det blir delt videre.

På internett spres memer som visuelle uttrykk. Et vanlig format er et bilde, en illustrasjon eller en video med en kort verbaltekst som utvider betydninga eller står i kontrast til bildet. Gjennom informasjonskobling skapes ny mening.

Et mem viser ofte til andre mem eller til hendelser i populærkulturen. Tegneserieruta der Batman slår Robin, har for eksempel fått utallige varianter med nytt innhold i snakkeboblene. Språkrådet har laget sin versjon i Språkrådets forklaring av begrepet mem.

Du kan lage egne memer ved å koble visuelle elementer fra velkjente memer til nye verbalbudskap og på denne måten skape en helt ny betydning. Hvis du endrer den skriftlige teksten i ingressbildet, kan du få den sammensatte teksten til å handle om noe helt annet. Hva vil du at Spiderman-figurene skal si til hverandre?

Virkemidler i memer

Internettmemer har ofte skarp humor, der sarkasme og latterliggjøring er mye brukte virkemidler. De er lagd for å skape en reaksjon og for å deles videre. Vellykkede memer sprer seg til et stort antall brukere, mens andre dør ut. Hvis du klarer å formidle en idé flere kan kjenne seg igjen i, er sjansen større for at memet går viralt.

Mem med foto av en vaskebjørn med utstrakte armer. Over står teksten: "Come on inner peace", og under står teksten "I don't have all day". Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Formålet med memer

Formatet blir brukt for å formidle kjappe budskap som kan vekke følelser på en effektiv måte. Samtidig blir de ikke gjenstand for like kritisk lesing som budskap presentert i andre sjangere. Vi forstår tekstene i lys av memkulturen, der humor er grunntonen.

Postmodernistiske trekk

Mem som uttrykksform har postmodernistiske trekk. Et folkelig uttrykk blir tilgjengelig for mange, som regel i en kort periode. Avsenderen er selvbevisst og bruker virkemidler som ironi og intertekstualitet. Intertekstualitet handler om hvordan tekster refererer eller hinter til andre tekster. Vi ser en tekst i sammenheng med tekster vi kjenner fra før.

Mem med politiske konsekvenser

Sylvi Listhaug lånte sjangertrekk fra internett-memet da hun skrev: "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet" på et bilde av tungt bevæpnede, maskerte krigere. Sammensetningen av de visuelle og de verbale elementene i teksten skapte en kobling mellom Arbeiderpartiet og ikke-vestlige terrorister. Facebook-innlegget fikk massiv kritikk for å spille på konspiratoriske idéer om Arbeiderpartiet og for å inneholde uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge. Saken endte med at Sylvi Listhaug valgte å gå av som justisminister 20. mars 2018.

Sylvi Listhaugs Facebook-konto med bilde av maskerte fremmedkrigere og teksten "AP mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet". Skjermdump.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppsummering

Mem er en teksttype som deles gjennom sosiale medier. Samspillet mellom skrift og bilder skaper et nytt og overraskende innhold. Memer brukes mest til underholdning, men de kan også påvirke holdninger.

Bilde av ei strand med teksten: "How to get å beach body: 1) Have a body. 2) Go to the beach". Illustrasjon.
Definisjon av mem

Et mem er et kulturelt uttrykk som sprer seg ved etterligning eller kopiering. Uttrykket endrer og utvikler seg når det videreføres (Ervik, 2021).

Ordet stammer fra noe som kan imiteres. Som fotoet under viser, kan dette være en bruksgjenstand, men nå er mem mest kjent som sammensatte tekster som spres i sosiale medier.

To tekanner i keramikk.  Dekor og materialbruk er lik, men formen er forskjellig. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kilder

Ervik, A. (2021, 1. april). Mem. I Store norske leksikon. https://snl.no/mem

Flaarønning, G., Cosson-Eide, H. & Zondag, M. H. W. (2018, 19. mars). Syv spørsmål og svar om Listhaug-bråket. NRK. https://www.nrk.no/norge/syv-sporsmal-og-svar-om-listhaug-braket-1.13966364

Skei, H. H. (2019, 9. oktober). Intertekstualitet. I Store norske leksikon. https://snl.no/intertekstualitet

Relatert innhold

Mem har blitt en populær uttrykksform i sosiale medier. Samspillet mellom skriftlig tekst og bilder skaper et nytt, overraskende innhold. Vil du prøve?

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 14.10.2021

Læringsressurser

Bildeanalyse og bilder i kontekst