Hopp til innhold

Oppgave

Skriftlig oppgave: verbaltekst og bilder i samspill

I denne oppgaven skal du reflektere over samspillet mellom verbale og visuelle tekstuttrykk, og analysere to digitale fortellinger.

En mann skriver på et nettbrett mens bokstaver svever rundt ham. Illustrasjon.

Målet med oppgaven er

 • å vise at du kjenner til noen viktige analysebegreper

 • å vise at du forstår samspillet mellom verbaltekst og bilder i mediefortellinger

 • å vise at du kan reflektere over sammenhengen mellom form og innhold i en digital mediefortelling

 • å vise at du kan utforme en skriftlig tekstanalyse

Oppgave 1) Forklar begreper

Forklar og gi eksempler på disse begrepene:

 • tekstanalyse

 • dramaturgi

 • mediefortelling

 • lineær fortelling

 • hypertekst-fortelling

 • feature

Oppgave 2) Forklar forholdet mellom tekst og bilde

 1. Forklar hva vi mener når vi sier at en tekst forankrer et bilde.

 2. Studer bilde 1 i bildepresentasjonen. Hvordan styrer tittelen Vampyr din oppfatning av Edvard Munchs kjente maleri?

 3. Studer bilde 2 i bildepresentasjonen. Lag to ulike bildetekster til dette prisbelønte pressefotografiet. Forklar deretter hvordan bildetekstene dine bidrar til å styre lesernes oppfatning av det de ser.

 4. Studer bilde 3 i bildepresentasjonen. Beskriv en nyhetsfortelling der du mener at dette illustrasjonsbildet vil passe som hovedbilde.

Oppgave 3) Skriv en sammenlignende tekstanalyse

Det engelske begrepet "scrollytelling" brukes om lange, tekstbaserte fortellinger på nett der stillbilder, lyd, video og animasjonseffekter dukker opp automatisk når du skroller deg nedover på nettsiden. Navigasjonen mellom elementene i fortellingen er derfor enkel, i motsetning til hypertekstfortellinger som krever at leseren hele tida gjør bevisste valg.

På norsk er det vanlig å kalle slike mediefortellinger for digitale fortellinger eller digitale skrolle-fortellinger. Digitale skrolle-fortellinger har en estetisk utforming som framhever det visuelle på en annen måte enn det vi kjenner fra tradisjonelle nettartikler.

Du skal nå analysere og sammenligne to ulike digitale skrolle-fortellinger.

I analysen skal du beskrive og sammenligne sjanger, navigasjon, dramaturgi og fortelleteknikk. Du skal også beskrive hvordan samspillet mellom tekst, stillbilder, grafikk, lyd og video bidrar til å engasjere både hjerne og hjerte.

Sist faglig oppdatert 10.02.2022
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Bildeanalyse og bilder i kontekst

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell