Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bilder med sterke symboler

Når vi skal tolke et bilde, er det viktig å se etter kjente symboler. Slike visuelle tegn setter ofte det vi ser, inn i en dypere sammenheng.

Flagget som symbol

Symboler kan være uttrykk for verdier som samler eller splitter folkegrupper. Dette ser vi for eksempel i krig eller konflikter, der flagget blir et symbol som noen kan gå i døden for, eller som man brenner og tråkker på i forakt for fienden.

Oppgave 1

 1. Flagget er et symbol som går igjen i mange bilder. Studer bildene i bildekarusellen og prøv å finne historien bak hvert av de ti bildene gjennom søk på nettet.
 2. Sammenlign bilde 1 og 2.
  – Hva symboliserer flagget i disse bildene?
  – På hvilken måte forsterker komposisjonen budskapet i bildet?
 3. Sammenlign bilde 2 og 3.
  – Hva har disse bildene felles, og hva er helt forskjellig?
  – Hvorfor er flagget sentralt i disse bildene?
 4. Sammenlign bilde 4 og 5.
  – Hva har disse to bildene felles?
  – Hva symboliserer flagget?
  – Beskriv måten bildene er komponert på, og hva det signaliserer.
 5. Sammenlign bilde 6 og 7.
  – Hvilke sterke følelser er knyttet til flaggene i disse to bildene?
 6. Sammenlign bilde 8 og 9.
  – Hva symboliserer flagget i disse to bildene?
  – Hvordan er andre symboler i bildene med på å forsterke budskapet?
 7. Studer bilde 10.
  – Hva signaliserer flaggene i dette bildet?
  – Dette bildet kan oppfattes som en kontrast til bilde 2. Hvorfor?
 8. Hvorfor knyttes det så sterke følelser til flagget som symbol?

Hitler som symbol

I etterkrigstida er personen Adolf Hitler blitt et av de symbolene som har sterkest negativ ladning. Den som blir sammenlignet med Hitler, ligger tynt an. Det er derfor et kjent retorisk knep å manipulere motstandere inn i en hitler-positur i en billedlig framstilling.

Oppgave 2

 1. Studer bildene i bildekarusellen ovenfor. De tre siste bildene er manipulerte, og forutsetter kjennskap til originalbildet av Adolf Hitler. Hva har bildene til felles?
 2. I hvilken sammenheng ble de tre siste bildene brukt?
 3. Hvilken effekt tror du avsenderne ønsker å oppnå?
Julekort med nisse. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når symbolene blir for sterke

Noen symboler kan bli så sterke at styresmakter forbyr dem, slik tilfellet var med binders på jakkeslaget, nisselue og H7-symbol da Norge var okkupert under 2. verdenskrig. Det samme gjelder bruk av hakekorset etter krigen.

Oppgave 3

 1. Hvordan er lovgivningen på dette området i Norge i dag? Er det noen symboler som er forbudt å bruke i offentlig sammenheng?
 2. Hva med Tyskland og Frankrike, gjelder de samme lovene der?
 3. Kjenner du til noen andre land der spesielle symboler er forbudt i det offentlige rom?
CC BY-NC-SASkrevet av Jostein Saakvitne. Rettighetshaver: Mediana
Sist faglig oppdatert 28.12.2017

Læringsressurser

Bildeanalyse og bilder i kontekst