Hopp til innhold

Fagstoff

Symboler

Et symbol er et visuelt tegn som vi har lært oss betydningen av. Symboler formidler ofte en abstrakt mening. En allegori er en bildefortelling som består av flere symboler.
Piggtrådgjerde der en tråd er formet som et hjerte. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi omgis av symboler

I hele kirkens historie har kirkerommet vært fullt av bilder: altertavler, veggmalerier, glassmalerier og ikoner. Bildene formidler det religiøse budskapet på en sterk og klar måte inn i sin egen samtid. Bildet over er hentet fra en kirke i Argentina, landet som har et lidenskapelig forhold til fotball. Det er neppe vanskelig å gjenkjenne og forstå de visuelle tegnene som er brukt i dette bildet.

Langt vanskeligere er det å tolke de visuelle tegnene og bildefortellingene som vi finner i en middelalderkirke. De er basert på et foreldet bildespråk og krever kjennskap til historiske symboler.

Symboler som visuelle tegn

Det som kjennetegner symbol som visuelt tegn, er at det ikke finnes noen direkte sammenheng mellom tegnet og den virkeligheten det representerer. Når vi likevel forstår meningen med tegnet, kommer det av at vi har lært oss hva det betyr.

Det finnes mange kristne symboler. Ikke alle er like kjente i dag. Ankeret står for håp, hjertet for kjærlighet. Lammet og solen er symboler for Kristus, et øye eller en hånd er symboler for Gud. De fleste religioner omgir seg med et tilsvarende sett av symboler.

Når samfunnet endrer seg, mister en del symboler sin betydning. Fruktbarhetssymboler er viktige når mennesker er avhengige av det jorda til enhver tid kan framskaffe av vekst og grøde. I det moderne industrisamfunnet er det helt andre symboler som står sentralt.

Helleristning med fruktbarhetssymbol
Åpne bilde i et nytt vindu

Symboler, allegorier og allusjoner

Når vi skal tolke et bilde, er det viktig å se etter kjente symboler. Disse visuelle tegnene setter ofte det vi ser, inn i en dypere sammenheng. Allegorier består av flere symboler som til sammen utgjør en bildefortelling. I kirkerommet finner vi allegoriske bildefortellinger om Gud, skapelsen, Jesu liv, død og oppstandelse, og sentrale hendelser i kirkens historie.

Et bilde kan være utformet slik at det forutsetter kjennskap til et mediehistorisk bilde. Bildet er da et sitat, eller en allusjon. Når vi tolker et slikt bilde, må vi også kjenne betydningen av det bildet som siteres. For eksempel er bildet av artisten Madonna avhengig av at vi kjenner historien om jomfru Maria og Jesusbarnet, og at vi tidligere har sett klassiske bilder av "Madonna med barnet".

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 31.10.2017

Læringsressurser

Bildeanalyse og bilder i kontekst