Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Fagstoff

Adapsjon – fra bok til film

Ordet adapsjon eller adaptasjon kommer fra det latinske ordet adaptatio, som betyr "god tilpasning". Vi bruker ordet om det å overføre en tekst fra ett medium til et annet, for eksempel fra bok til film.

Fra bok til film

Det er ikke uten grunn at filmprodusenter bruker bøker som utgangspunkt for å lage film. Da kan de bygge på en handling som folk kjenner på forhånd, og de kan utnytte populariteten til boka. Men filmer som tar utgangspunkt i svært kjente litterære verk blir slett ikke alltid vellykket. Respekten for boka kan nemlig føre til at regissøren legger seg for tett opp til det litterære forbildet og glemmer at filmen krever andre virkemidler og fortellergrep enn boka.

Eksempler:

 • Ingvar Ambjørnsens bøker om Elling er eksempler på norske romaner som er blitt til film.
 • Kriminalromanene til Unni Lindell, Karin Fossum og Gunnar Staalesen er blitt populære tv-serier på norsk fjernsyn.
 • Rudyard Kiplings roman Jungelboka har blitt til både tegne-serie, teater, radio-teater og spillefilm.
 • Bøkene om Harry Potter og Ringenes herre har blitt suksessfulle spillefilmer.

Regissørens oppgave

Hva skjer når boka eller novellen skal filmatiseres? Regissøren må ta med seg det beste fra boka og overføre det til et nytt medium. Han må avgjøre hvor tett han skal legge seg opp til boka, men uansett må han skrelle vekk mye stoff som det ikke blir plass til i filmen. Deretter må en dyktig manusforfatter skrive et eget filmmanus.

Fra språklige til filmatiske virkemidler

I den skrevne teksten har forfatteren utnyttet skriftspråkets virkemidler. Filmen derimot må utnytte de uttrykksmidlene som er spesielle for filmmediet, nemlig bilde og lyd, i tillegg til dialog. Det er også mulig å bruke en fortellerstemme (såkalt voice-over), men dette blir i dag regnet som et litt gammeldags virkemiddel i filmens verden. De som lager filmen, må ta stilling til blant annet disse spørsmålene:

 • Hva kan vi signalisere om personene gjennom klær og oppførsel?
 • Hva kan vi fortelle gjennom bruk av interiør og rekvisitter?
 • Hva slags musikk og lyder skal vi bruke for å formidle stemninger eller for å gjøre det tydelig hva personene føler?
 • Hvordan kan vi tilpasse replikkene slik at de karakteriserer personen som sier dem?
 • Hvordan kan vi få fram det som har hendt tidligere, eller det som hender mellom scenene i filmen?

Adapsjonsanalyse

Hent fram analyseskjema

Hva bør du se etter når du skal analysere en adapsjon fra bok til film? Du kan for eksempel ta utgangspunkt i disse punktene:

 • Handling
  Hvilke deler av handlingen i boka er nedtonet eller fjernet i filmen?
  Er det noe som har blitt lagt til?
  Hva kan være grunnen til endringene?
 • Dramaturgi
  Sammenlign dramaturgien (spenningskurven) i boka og i filmen. Hva er eventuelt forskjellig, og hvorfor?
 • Forteller og synsvinkel
  Er det samme type forteller i både bok og film?
  Fortelles filmen fra samme synsvinkel som boka?
  Hvis ikke: Hva har regissøren endret på, og hvilken virkning har denne endringen?
 • Personer og roller
  Finner vi igjen hele persongalleriet fra boka i filmen?
  Har personer i boka blitt nedtonet eller fjernet helt fra filmfortellingen?
  Er noen av rollene endret?
  Hvordan fungerer skuespillerne i rollene sine?
 • Miljø
  Prøver regissøren å legge seg tett opp til miljøskildringen i boka, eller velger han helt andre løsninger?
  Hvilke filmatiske virkemidler bruker regissøren i miljø-skildringen?
  Blir miljøskildringen troverdig?
 • Klipping og klipperytme
  Hvordan er tempo og klipperytme i filmen?
  Samsvarer de med tempoet (fortellehastigheten) i boka?
 • Lyd og musikk
  Klarer filmmusikken å ivareta (grunn-)stemningen fra boka?
 • Symbolbruk
  Er noen av symbolene fra boka tatt med i filmen?
  Er det innført nye symboler?
  Hvordan fungerer symbolbruken, sammenliknet med boka?
 • Tema og budskap
  Er det samme tema og budskap i film som i bok?
  Hva er eventuelt forandret?
 • Vurdering
  Det er alltid lett å synes at boka er best når du har lest den før du ser filmen. Men husk at det ikke er riktig å forlange at filmen nærmest skal være en tro kopi av boka. En adapsjon er mer enn en tilrettelegging av en tekst i et nytt medium. Filmen er også en ny tekst som står på egne bein og som må vurderes på egne premisser.

  Sammenlikningen mellom bok og film gjør deg bevisst på grepene regissøren har tatt for å tilpasse den skriftlige fortellingen til filmmediet, men den gir deg ikke nødvendigvis svaret på om filmen er vellykket som film.
CC BY-SASkrevet av Jostein Saakvitne.
Sist faglig oppdatert 31.01.2019