Hopp til innhold

Fagstoff

Lojalitet i strategisk kommunikasjon

Både strategisk kommunikasjon og journalistikk er profesjonell kommunikasjon. Journalistikken er lojal mot mottakerne. I kommunikasjonsbransjen ligger lojaliteten hos oppdragsgiveren. PR-virksomhet handler om å gi oppdragsgiveren et godt omdømme. En lobbyist forsøker å påvirke politiske vedtak.
Digital fotomontasje av en jente til venstre som hvisker, og en jente til høyre som lytter. Mellom jentene ligger et "teppe" av tettskrevne datakoder i grønn farge på svart bakgrunn. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Strategisk kommunikasjon er lojal mot oppdragsgiveren

Både journalister, ansatte ved opplysningskontorer og PR-byråer, medierådgivere og folk i reklamebransjen kan i utgangspunktet kalle seg "kommunikasjonsarbeidere". Alle driver med det vi kan kalle profesjonell kommunikasjon.

Det er likevel en vesentlig forskjell mellom journalisten og de andre aktørene i kommunikasjonsbransjen. Journalistens ligger i utgangspunktet hos mottakerne. På vegne av dem forsøker journalisten å grave fram mest mulig informasjon om det som faktisk har skjedd.

Kommunikasjonsmedarbeideren bygger også på – men lojaliteten ligger hos oppdragsgiveren. Kommunikasjonsmedarbeiderens oppgave er å kommunisere fakta slik at flest mulig oppfatter budskapet som oppdragsgiveren ønsker å formidle, eller å bidra til å forme mottakernes holdninger til en bestemt person, en bestemt sak eller et bestemt produkt.

Informasjons- og samfunnskontakt

Mange offentlige etater og en del private bedrifter og organisasjoner har egne kommunikasjonsmedarbeidere. De utarbeider og informasjonsmateriell. Slik får folk informasjon om regler, rettigheter, plikter, årsaker, virkninger, bestemte produkter eller bestemte meninger.

PR-virksomhet, eller omdømmebygging, er en del av virksomheten. Det kan være like viktig å få folk til å betale skatt med glede som å informere dem om hvordan de kan sjekke sin.

Forskjellen på PR-virksomhet og markedsføring og reklame er at er betalt informasjon.

Lobbyvirksomhet

En lobbyist er en person som på vegne av en oppdragsgiver forsøker å påvirke politiske vedtak. Dette er svært utbredt i amerikansk politikk, men det er også en bransje i framvekst i Norge. Kommunikasjonsbyråene hyrer gjerne inn tidligere politikere til slike oppdrag, for de vet hvordan politisk makt fungerer. Noen mener at denne formen for politisk påvirkning truer , siden ikke alle borgere har råd til å leie slike tjenester.

Medierådgivere – en yrkesgruppe i vekst

Et kommunikasjonsyrke som er i sterk vekst, er yrkesgruppen medierådgivere. Tidligere var det vanlig at bare bedriftseiere og toppolitikere omga seg med slike rådgivere. Disse rådgiverne sørget for at oppdragsgiveren ble synlig i mediene på en mest mulig positiv måte, og at uheldige episoder ble dysset ned. I dag har både artister og idrettskjendiser egne medierådgivere.

Mange medierådgivere har bakgrunn som journalister og kjenner medienes arbeidsmåte fra innsiden. I løpet av de siste årene har blitt en viktig arena der medierådgiverne selv kan ta styringen, uten innblanding fra kritiske journalister.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 09.12.2021

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon og nye teknologier