Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Er mediene nyttige idioter?

I denne oppgaven skal klassen diskutere forholdet mellom aksjonsmakt og mediemakt med utgangspunkt i et debattinnlegg og en mediekommentar.
En stor panda-bamse som holder med plakat med teksten #GI NATUREN EN STEMME
Åpne bilde i et nytt vindu

For aksjonister er det viktig å bli sett og hørt i mediene. Da er sjansen større for at den saken de brenner for, havner på den politiske dagsordenen. Jo høyere konfliktnivået er, jo større er sjansen for at mediene fatter interesse.

Utgangspunktet for denne oppgaven er mediekommentaren "Odins nyttige idioter" og debattinnlegget "Har skapt et feil bilde av vindkraftmotstanderne". Begge tar for seg forholdet mellom aksjonsmakt og mediemakt.

Relatert innhold

Odins soldater er forhåpentlig varig demobilisert. Det er på tide å snakke om ekstremistenes nyttige idioter, journalistene.

  1. Les Sven Egil Omdals mediekommentar "Odins nyttige idioter" og Linda Rekkavik Linds debattinnlegg "Har skapt et feil bilde av vindkraftmotstanderne". Noter viktige stikkord om forholdet mellom aksjonsmakt og mediemakt i de to tekstene.

  2. Jobb deretter sammen i grupper på tre elever. Hver gruppe utformer tre mulige problemstillinger til en klassedebatt om forholdet mellom aksjonsmakt og mediemakt.

  3. Alle gruppene presenterer sine problemstillinger for klassen. Klassen velger så ut tre sentrale problemstillinger med ulike vinklinger til en klassedebatt om aksjonsmakt og mediemakt.

  4. Kjør debatt i klassen! Legg vekt på å bruke fagbegreper i debatten, og husk å underbygge argumentene dine med den kunnskapen du har om mediene som aktør og arena i et demokratisk samfunn.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 30.09.2021

Læringsressurser

Mediemakt