Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Hensikten med denne læringsstien er å hjelpe deg til å forstå hva makt er, hvordan medier og andre aktører utøver makt, og til å reflektere over hvordan mediene påvirker deg som individ og det samfunnet du lever i.

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kjenne til noen samfunnsvitenskapelige definisjoner på hva makt er, og hvordan makt kan utøves
  • forstå hvordan medier kan utøve makt i et samfunn, og hvordan medier kan brukes av andre til å utøve makt
  • kunne reflektere over og drøfte ulike sider ved den makten redaksjonelle og sosiale medier har i Norge i dag