Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet mediemakt

Hva er makt, og hvorfor kan vi si at mediene både er en maktaktør og en arena for maktutøvelse? Her får du ei liste med punkter for å sjekke hva du har forstått om mediemakt.

Medienes makt

 • Jeg vet hva dagsorden og portvaktfunksjon betyr.
 • Jeg har lært at definisjonsmakt er en form for usynlig makt, og jeg vet hvordan denne makten kan komme til uttrykk.
 • Jeg vet hva som ligger i uttrykket "journalistikkens framstillingsmakt".
 • Jeg vet hva som menes med "medialisering av den offentlige samtalen" og kjenner til hvilke konsekvenser det kan få.
 • Jeg forstår hvorfor og hvordan sosiale medier er med på å sette dagsordenen og påvirke samfunnsdebatten.

Medienes rolle

 • Jeg forstår hva som ligger i medienes samfunnsoppdrag, og hvorfor dette er viktig for demokratiet.
 • Jeg vet hvorfor nyhetsmediene omtales som "den fjerde statsmakt", og jeg kan forklare hva som ligger i dette uttrykket.
 • Jeg kjenner til og kan drøfte positive og negative sider ved måten mediene utøver sin makt på i Norge.

Mediene som maktarena

 • Jeg vet hvordan medierådgivere og kommunikasjonsmedarbeidere kan hjelpe politikere, næringsliv og organisasjoner til å bygge omdømme og fremme interessene sine i mediene.

 • Jeg vet hvordan aksjonister kan bruke mediene til å oppnå det de ønsker.

 • Jeg vet hvordan enkeltpersoner kan ha definisjonsmakt og sette dagsordenen.

 • Jeg vet hvorfor det er viktig at alle grupper i samfunnet blir synliggjort og representert i mediene.

Sentrale begreper i emnet

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 29.09.2021

Læringsressurser

Mediemakt