Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriftlig oppgave: mediemakt

I denne oppgaven skal du trene deg på å gjøre rede for sentrale mediefaglige teorier og drøfte mediefaglige problemstillinger. Du skal også vise hvordan du selv vil gå fram for å få en sak på dagsordenen i sosiale medier.
En mann skriver på et nettbrett, og bokstaver flyter rundt i lufta. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målet med oppgavene

Du skal vise at du

  • kan begreper om mediemakt, og at du kan bruke og forklare dem med eksempler

  • kan anvende kunnskap om mediemakt når du ønsker å sette en sak på dagsordenen

  • kan drøfte en sentral problemstilling

Oppgave 1: Gjør rede for mediefaglige begreper og teorier

Svar kort på spørsmålene under. Legg vekt på å formulere svarene presist.

  1. Hva menes med at mediene både er en arena for utøving av makt og en maktaktør?

  2. Forklar begrepene viljemakt, definisjonsmakt og strukturell makt. Gi eksempler på hvordan disse tre formene for makt utøves i redaksjonelle og sosiale medier.

  3. Forklar begrepene "medialisering" og "offentlig samtale", og gjør rede for hvordan ulike aktører som deltar i den offentlige samtalen i dag, tilpasser seg medienes logikk.

Oppgave 2: Sett en sak på dagsordenen

Skriv et kort innlegg til et sosialt medium der målet er å sette en sak som opptar deg på dagsordenen slik at det blir en forandring. Teksten skal være på maks 100 ord.

Gjør deretter rede for hvilken kanal du vil bruke for å lykkes med å påvirke dem som har makt i samfunnet, og hvorfor du velger nettopp denne kanalen.

Oppgave 3: Drøft en mediefaglig problemstilling

Drøft dette utsagnet:

Mediemakt utøves i dag i like stor grad i sosiale medier som i redaksjonelle medier.

Det kan være relevant å også ta i bruk teorier om medienes påvirkning i arbeidet med drøftingen.

Relatert innhold

Vi blir alle påvirket av mediene rundt oss. Det finnes ulike teorier om hvordan vi blir påvirket og hvor mye dette styrer våre holdninger og handlinger.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 24.09.2021

Læringsressurser

Mediemakt