Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Muntlig-praktisk oppgave: mediemakt og lokaldemokrati

I denne oppgaven skal dere lage en podkast der dere skal utforske og reflektere over medienes makt i lokaldemokratiet. Samtidig får dere øvd dere på å løse en muntlig-praktisk eksamensoppgave.
Fire elever lager podkast i lydstudio. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målet med denne oppgaven er

 • å utforske hvilken makt mediene har i saker som angår lokalmiljøet deres

 • å presentere ulike aktørers oppfatning av dette spørsmålet sammen med egne refleksjoner i en podkast der målgruppa er unge lyttere

 • å kunne reflektere over det aktørene sier ut fra den kunnskapen dere har om mediene som aktør og arena i den offentlige samtalen

 • å øve på å løse en muntlig-praktisk eksamensoppgave

Arbeidsoppdrag

Organisering, sjangerforståelse og tekniske ferdigheter

Dette oppdraget bør løses i grupper. Det bør være fire elever på hver gruppe.

Dere må kunne bruke lydopptakerfunksjonen på mobiltelefonen og beherske et enkelt lydredigeringsprogram. Dere må også vite hva som kjennetegner sjangeren .

Research

Utforsk hvilke saker som har fått stor oppmerksomhet i lokale eller regionale nettaviser på hjemstedet deres det siste året. Velg en sak som både politikere og lokalbefolkningen har vært opptatt av. Sett deg godt inn i avisenes dekning av saken og også i debatt- og leserinnlegg som har med saken å gjøre.

Intervju sentrale aktører

Sett dere først inn i hvordan dere gjennomfører et intervju med en muntlig kilde.

Relatert innhold

Intervju med en muntlig kilde. Hva skal du tenke på før, under og etter et intervju for å få sikre deg at du får informasjonen du er ute etter?

Om lydopptak med håndholdt lydopptaker, mobil og videokamera.

Ta deretter kontakt med fire sentrale aktører og gjennomfør et intervju (hvert gruppemedlem intervjuer en person):

 • en redaktør/redaksjonsansvarlig eller en politiker/aksjonist som har sørget for at saken ble satt på dagsordenen

 • en journalist som har dekket saken

 • en politiker som har deltatt i debatt om saken

 • en innbygger som har ytret seg om saken i sosiale medier

I intervjuet skal dere legge vekt på hvem de ulike aktørene mener satte saken på dagsordenen, hvordan det skjedde, hvordan de opplevde mediedekningen av saken, hva som ble resultatet av mediedekningen, og hva de tenker om rollen som redaksjonelle og sosiale medier spiller i den offentlige debatten.

Reflekter sammen

Gruppa lytter sammen gjennom det aktørene sier i intervjuene og velger ut det som skal være med i podkasten. Deretter utformer dere et stikkordmanus for en samtale dere fire skal ha i podkasten rundt det aktørene sier.

I samtalen skal dere også trekke inn det dere selv vet om mediene som aktør og arena, og dere skal bruke mediefaglige begreper.

Gjør deretter opptak av samtalen.

Rediger og presenter podkasten

Rediger sammen intervjuer og samtaler til en sammenhengende podkast.

 • Husk å ta hensyn til målgruppa!

 • Podkasten bør være på maks ti minutter når den er ferdig redigert.

 • Spill av podkasten for noen i målgruppa og be om tilbakemelding på form og innhold.

Relatert innhold

En kort innføring i lydredigering og eksport av lyd.

Egenvurdering

Lag til slutt hvert deres individuelle refleksjonsnotat der dere vurderer prosess og produkt.


Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 24.09.2021

Læringsressurser

Mediemakt