Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Muntlig-praktisk oppgave: reportasje om internasjonal mediepolitikk

Lag en avisreportasje om mediepolitikk i to land i ulike verdensdeler. Med dette oppdraget får dere øving i å løse en muntlig-praktisk eksamensoppgave.
Et digitalt verdenskart formet av blå og hvite lysstråler som stiger opp fra en mørk bakgrunn. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidsoppdrag

Del klassen inn i mindre grupper. Hver gruppe får i oppgave å lage en reportasje om internasjonal .

Målet med reportasjen er å gi mottakerne økt kunnskap om internasjonal mediepolitikk og gjøre det lettere for dem å forstå dagens nyhetsbilde.

  • Reportasjen skal handle om eierforhold, og mediepolitikk i to land som ligger i hver sin verdensdel. Reportasjen skal ikke handle om Norge.

  • Reportasjen skal være formet som en avisreportasje som kan bli publisert i en riksdekkende papiravis eller nettavis.

  • Reportasjen skal inneholde bakgrunnsstoff, arkivbilder, et intervju med en person som har god kjennskap til internasjonal mediepolitikk, og et intervju med en person med bakgrunn i et av de omtalte landene.

Arkivbilder og lisensiering

Dere kan bruke arkivbilder som tidligere er publisert i nettaviser. Husk å oppgi fotografens navn og riktig lisens. Bakgrunnsstoff og intervjuer skal dere lage selv, bygd på grundig .

Sett sammen reportasjen

Reportasjen skal dere sette sammen ved hjelp av et digitalt verktøy for utforming av trykte publikasjoner eller et verktøy for design av nettsider.

Designet skal bestå av en fengende tittel, en som stimulerer til videre lesing, og informative . Bildene skal fungere som , men samtidig være informative. Alle bilder skal ha bildetekst. Bilder skal også ha en alt-tekst (alternativ tekst) med tanke på .

Etterarbeid og egenvurdering

Dere skal presentere arbeidet muntlig for læreren og klassen sammen med en rundt produktet og prosessen. Dere skal også reflektere over hva dere lærte av å utføre dette arbeidsoppdraget.

Hver elev kan bruke verktøyet for egenvurdering nedenfor som en forberedelse til presentasjonen.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 06.01.2022

Læringsressurser

Internasjonal mediepolitikk