Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Store globale selskaper dominerer det internasjonale mediemarkedet. Internasjonal mediepolitikk handler derfor mye om å verne nasjonale interesser og sikre digital suverenitet.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til sentrale trekk ved den internasjonale mediestrukturen
  • kjenne til hvordan ulike stater forholder seg til det globale mediemarkedet
  • forstå hvorfor statlige myndigheter ønsker å regulere mediemarkedet og sikre digital suverenitet
  • kunne gi godt kvalifiserte mediepolitiske råd til den norske kulturministeren