Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ytringsfrihet i terrorens tidsalder

Øye som overvåker databrukere
Åpne bilde i et nytt vindu

Finn informasjon

  1. Hva handlet Watergate-skandalen om?
  2. Hva ble konsekvensene av Watergate-skandalen?
  3. Organisasjonen WikiLeaks skapte stor oppmerksomhet da de avslørte hemmelig informasjon. Hvordan jobber WikiLeaks, og hvilke reaksjoner har de som jobber for WikiLeaks blitt møtt med?
  4. Hvem er Edward Snowden, hvilken bakgrunn har han, og hvilke opplysninger har han kommet med til pressen?
  5. Hva skjedde med Snowden etter at det ble kjent at han var kilden til pressens informasjon?
  6. Hvordan begrunnet president Obama overvåking av telefon- og internettrafikken?

Diskuter i klassen

  • Finnes det situasjoner der det er riktig av myndighetene å overvåke journalister?
  • Er det noen situasjoner der det kan være riktig å overlate sensitiv informasjon som angår rikets sikkerhet, til mediene?
  • Er det noen situasjoner der det er galt å gjøre det?
  • Bør mediene beskytte kilder som formidler informasjon som kan true rikets sikkerhet?

Relatert innhold

Pressefrihet er grunnlovsfestet i USA. Likevel opplever mediene overvåkning, at journalister blir diskreditert, og at kildevernet er under press.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 05.06.2018

Læringsressurser

Internasjonal mediepolitikk