Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriftlig oppgave: Demokrati, mediesystemer og mediemangfold

Gjør rede for sammenhengen mellom mediesystemer og styresett, og drøft om mediemangfold er en forutsetning for demokrati og ytringsfrihet.
Foto av en mann som skriver på et nettbrett. Rundt mannen svever det mange bokstaver, og bak mannen ser vi et digitalt verdenskart. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målet med oppgaven er

  • å vise at du kjenner til sentrale trekk ved internasjonal

  • å vise at du forstår sammenhengen mellom mediesystemet og styresettet i et land

  • å vise at du kan reflektere over sammenhengen mellom eierskap, mediesystemer, og demokrati og om internasjonal

Oppgave 1: Forklar begrepene

Forklar disse begrepene og gi eksempler:

  • styresett

  • styresett

  • styresett

Oppgave 2: Lag et fakta-ark

Lag et fakta-ark som kan henges opp i klasserommet.

Fakta-arket skal bestå av en overskrift, en og en tabell som i stikkordsform viser de viktigste forskjellene mellom mediesystemene i land med demokratisk styresett, autoritært styresett og totalitært styresett.

Oppgave 3: Drøftingsoppgave

I norsk mediepolitikk er det viktig å sikre at vi har mediemangfold. Dette er begrunnet med at mediemangfold styrker demokratiet og ytringsfriheten.

Drøft i hvilken grad i det internasjonale mediemarkedet er et demokratisk problem, og om mediemangfold alltid er en garantist for ytringsfrihet.

I drøftingen skal du vise til eksempler fra ulike land.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 06.01.2022

Læringsressurser

Internasjonal mediepolitikk