Hopp til innhold

Fagstoff

Årsplan barne- og ungdomsarbeiderfag

Her finner dere forslag til temaorientert og tverrfaglig årsplan for Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag. I denne årsplanen er fokuset i undervisningen lagt på ulike temaer som bygger på kjerneelementene i faget.
Gutt med vintertøy får hjelp av en voksen kvinne til å tvinne pinnebrød på en pinne. De smiler til hverandre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal utvikle yrkesutøvere som kan legge til rette for at barn og unge får en trygg oppvekst og allsidig utvikling. De skal utvikle kompetansen sin til å ivareta barn og unges behov for omsorg, lek og aktivitet. De skal kunne velge innhold og arbeidsmåter som stimulerer til livsutfoldelse, undring, utforskertrang og skaperglede. De skal velge metoder som fremmer trivsel, mestring, læring og danning.

Omsorg er grunnleggende i barne- og ungdomsarbeiderfaget og skal ligge til grunn for alt arbeidet en barne- og ungdomsarbeider gjør. Utdanningen skal bidra til at elevene utvikler evnen til å reflektere og tenke kritisk over egne holdninger og verdier og barne- og ungdomsarbeiderens ansvar i arbeidet med barn og unge.

Årsplan barne- og ungdomsarbeiderfaget

Vi har laget et forslag til årsplan med temaer som utgangspunkt for arbeidet med kompetansemålene. Bakgrunnen for en temaplan er at en barne- og ungdomsarbeider trenger helhetlig kompetanse for å utøve yrket og for få forståelse for at det er en sammenheng mellom kompetansemålene i de ulike fagene – alt henger sammen. Temaene har derfor innhold og arbeidsoppgaver som dekker flere av eller alle programfagene. Vi håper planen kan være til inspirasjon! Last gjerne ned og tilpass den til din elevgruppe og ditt miljø.

Det er mulig å trykke på de ulike emnene under fagene, disse inneholder lenker. Lenkene fører deg til fagartikler og oppgaver i det aktuelle emnet på ndla.no. Trykker du på kompetansemålene, vil lenken føre deg til Utdanningsdirektoratets nettsider og kompetansemålene i faget.

Filer

Underveisvurdering

Elevene må få mulighet til å tilegne seg kompetanse og vise denne gjennom muntlige, skriftlige og praktiske aktiviteter. Når elevene får vurderinger underveis, bidrar det til å fremme læring og til å utvikle kompetansen videre. For å veilede elevene om videre læring i programfagene må læreren være i dialog med elevene om den faglige utviklingen deres. På den måten får elevene mulighet til å uttrykke hva de opplever å mestre og til å reflektere over sin egen faglige utvikling.

Praktiske aktiviteter og øvelser gir elevene mulighet til å bruke kunnskaper, øve på ulike ferdigheter og ta i bruk kritisk tenkning til å løse arbeidsoppgaver i programfagene. Fagsamtaler og refleksjoner (både muntlige og skriftlige) underveis og i etterkant av disse aktivitetene vil hjelpe eleven til refleksjon og kritisk tenkning. Læreren har da mulighet til å vurdere hvordan eleven viser forståelse, viser evne til refleksjon, mestrer utfordringer og løser oppgaver i ulike sammenhenger, og til å gi veiledning om videre læring.

Nyttige ressurser hos NDLA

NDLA har laget ressurser på tvers av fag som kan være nyttige ved skolestart og gjennom hele året. En av ressursene er Verktøykassa. Her finner du mange fagartikler og oppgaver knyttet til en god skolestart og hvordan skape et trygt og utviklende skolemiljø. Du finner også mange andre gode tips og råd her.

For elever på barne- og ungdomsarbeiderfag er det nyttig å øve på framføringer og presentasjoner. De to ressursene 11 kreative tips til framføringer (ndla.no) og Presentasjoner (ndla.no) er fagstoff og oppgaver som gir elevene innsikt i hva dette er, og mulighet til å øve.

Forslag til samarbeid med fellesfag

Samfunnskunnskap, norsk og kroppsøving har kompetansemål som gjør det mulig å samarbeide om ulike prosjekter i løpet av året. Et tips er å gå gjennom kompetansemålene i disse fagene, samarbeid med fellesfaglærere og lage ulike prosjekter som kan gjennomføres i alle fagene.

Kilde

Utdanningsdirektoratet. (2021). Læreplan i Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02-03). https://www.udir.no/lk20/bua02-03

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 29.06.2021

Læringsressurser

Om faget