Hopp til innhold

Fagstoff

Naturlekeplassen

Barn vil oppleve naturen, være i den, undersøke og forske på den. Naturen er en naturlig lekeplass. Med enkle grep kan vi ta i bruk nærmiljøet og naturmaterialer på en morsom og kreativ måte og sammen med barna skape flere muligheter for lek og utforskning, spenning og utfordringer.

Utfordringer til deg

  1. Hva betyr naturen for deg?

  2. Hva kan lek og aktiviteter i naturen bidra til for barn og unge?

  3. Hvordan kan du legge til rette for at barn og unge får bruke naturen som en arena for lek, undring og læring?

  4. Hva må du gjøre for å være en god rollemodell slik at barn skal få gode opplevelser i naturen?

  5. Hvordan kan du skape en naturlekeplass?

  6. Hvilke verdier, holdninger og forståelser skapes gjennom lek og opplevelser i naturen?

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide og Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 28.09.2021

Læringsressurser

Aktiviteter