Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Filmoppgaver: skolestart for seksåringer

I dokumentarfilmen Fra barn til borger møter vi to barn som begynner i første klasse på skolen. Etter å ha sett filmen skal du reflektere over din egen første skoledag, beskrive hvordan læreren i filmen kommuniserer, og drøfte skolestart for seksåringer.

Oppgave 1. Refleksjon

Fra barn til borger er en dokumentarfilm som følger to seksåringer som begynner på skolen. Reflekter over følgende spørsmål:

 1. Hva husker du selv fra din første skoledag?

 2. Hvordan opplevde du barneskoletida?

 3. Hva tror du tittelen på filmen betyr?

Oppgave 2. Utdyp

Svar utfyllende på disse spørsmålene:

 1. Beskriv hvordan læreren i filmen kommuniserer med barna.

 2. Hva tenker du om den typen voksenrolle som læreren representerer?

 3. Hvordan tror du barna i filmen opplever å begynne på skolen?

 4. Hvilke regler, normer, skikker og tradisjoner skal barna vi møter i filmen, sosialiseres inn i?

 5. Hvilke krav og forventninger stiller skolen til barna?

 6. Er det sprik mellom familiens, skolens (nærmiljøets) og samfunnets krav til seksåringene som begynner på skolen? Begrunn svaret ditt.

Oppgave 3. Drøft

Velg en av påstandene under og drøft.

 • Det er altfor tidlig for barn på seks år å begynne på skolen.

 • Skolens krav og forventninger er tilpasset seksåringer.

CC BY-SASkrevet av Anne Cathrine Andersson og Riborg Anna Ringereide. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 20.04.2022

Læringsressurser

Sosialiseringsprosessen