Hopp til innhold

Fagstoff

Ulike typer vektertjenester

Som vekter vil du oppleve varierte arbeidsdager og lære å kommunisere med mange ulike typer mennesker. Vektertjenesten er et utpreget serviceyrke, og du skal alltid prioritere trygghet og sikkerhet.
To Securitas-vektere. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Krav til vektere

Som vekter må du ha tilfredsstillende vandel og være fylt 18 år. Vaktselskapene legger dessuten vekt på personlig egnethet. Med andre ord krever vekteryrket at du har god etisk sans, og at du framstår som trygg.

Ulike typer vektertjenester

Her er noen eksempler på tjenester du kan bli satt til som vekter.

Sentervekter

Sentervekteren kan også være en form for stasjonær vekter. På et senter har vekteren gjerne ansvar for å håndtere butikktyveri, overvåking, rapportering og vedlikehold. En sentervekter bør være synlig og vennlig.

Stasjonær vekter

Som stasjonær vekter jobber du fast på ett objekt (sted). Vanligvis har en stasjonær vekter ansvar for adgangskontroll, vaktrunder og andre oppgaver knyttet til stedet. Når du jobber i resepsjon, på bomstasjon eller med vakthold for en bedrift, er du stasjonær vekter.

Mobil vekter

Mobilt vakthold kalles også alarm- og utrykningstjeneste, og arbeidet utføres gjerne med uniformert bil. En mobil vekter svarer på alarmer, tar vaktrunder og rapporterer inn uønskede hendelser.

Felles for alle vektertjenester

0-grensen

Du skal aldri ta imot gratis gaver, uansett om det er noe så lite som en reklamepenn eller noe å drikke. Det gjelder både fra kunden og fra publikum. Grensen kan virke streng, men den gir et viktig signal om terskelen for blant annet korrupsjon og kundepleie. Når grensen er 0, finnes det ingen gråsoner.

Uniformsplikt

Vekterens uniform er bestemt av vaktselskapet i samråd med politiet. Når du har uniformsplikt, må du huske at uniformen ikke er en veiledende kleskode: Det er ikke tillatt med synlig personlig tilbehør som smykker, skjerf eller lignende, og du skal bare bruke godkjente sko og eventuelle godkjente hodeplagg. Når uniformen er på, er du på jobb, og derfor skal du som vekter heller ikke utføre personlige ærender iført uniform.

Alder, vandel og utdanning

Det stilles også krav til alder, vandel og utdanning for å jobbe som vekter. I henhold til lov om vaktvirksomhet må man for å bli ansatt som vekter være fylt 18 år, kunne dokumentere tilfredsstillende vandel og ha fullført og godkjent grunnutdanning for vektere.

Alderskravet er ikke til hinder for at yngre personer kan praktisere som
vektere som ledd i videregående utdanning, som del av utdanningen eller som lærling.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Anki Olsen.
Sist faglig oppdatert 27.05.2020

Læringsressurser

Yrker innen service, sikkerhet og administrasjon