Hopp til innhold

Fagstoff

Yrke: fisker

Norsk sjømat er kjent for å ha god kvalitet. For å opprettholde dette omdømmet trengs det fagfolk som har kunnskap og ferdigheter når det gjelder fangst, fartøy og miljø. På jobb som fisker er du mye ute, du kan føre din egen båt og eller være mannskap på større fartøy som fisker over hele verden.

Finn ut mer om yrket fisker

Se filmen over og bruk informasjon fra nettsidene under når du arbeider med oppgavene.

 1. Hvordan kan du utdanne deg til å bli fisker?

 2. Hvilke arbeidsoppgaver har en fisker?

 3. Hvilke personlige egenskaper tror du er gode å ha for en fisker?

 4. Hva trenger du kunnskap om for å jobbe som fisker? Gi eksempler og forklar hvorfor en fisker trenger denne kunnskapen.

 5. Hvor kan du få jobb som fisker?

 6. Hvilke jobber en fisker med?

 7. Hvilke råvarer, produkter eller tjenester jobber du med som fisker?

 8. På hvilken måte kan en fisker være med på å ta vare på og nyttiggjøre seg naturressurser på en måte?

 9. Hvilke andre yrkesgrupper samarbeider en fisker med?

Høgere utdanning i fiske og fangst

Med studiekompetanse kan du søke deg inn på universitet eller høgskole, og du kan ta utdanning på både bachelor- og masternivå innen fiske og havbruk.

 1. Hvilke jobber kan du få med høgere utdanning i fiske og havbruk?

 2. Diskuter forskjeller og likheter mellom ei yrkesutdanning med fagbrev og ei høgskoleutdanning.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 02.06.2022

Læringsressurser

Yrker innen naturbruk