Hopp til innhold

Fagartikkel

Yrke: fagoperatør i akvakultur

Laks er den viktigste arten i norsk oppdrettsnæring, men oppdrett av andre arter av fisk og skalldyr er økende. På jobb i oppdrettsnæringa får du være mye ute, og du får jobbe med levende organismer som skal bli mat på et internasjonalt marked.

Finn ut mer om yrket fagoperatør i akvakultur

Se filmen over og bruk informasjon fra nettsidene under når du arbeider med oppgavene.

 1. Hvordan kan du utdanne deg til å bli fagoperatør i akvakultur?

 2. Hvilke arbeidsoppgaver har en fagoperatør i akvakultur?

 3. Hvilke personlige egenskaper tror du er gode å ha for en fagoperatør i akvakultur?

 4. Hva trenger du kunnskap om for å jobbe som fagoperatør i akvakultur? Gi eksempler og forklar hvorfor du trenger denne kunnskapen i dette yrket.

 5. Hvor kan du få jobb som fagoperatør i akvakultur?

 6. Hvilke jobber en fagoperatør i akvakultur med?

 7. Hvilke råvarer, produkter eller tjenester jobber du med som fagoperatør i akvakultur?

 8. På hvilken måte kan en fagoperatør i akvakultur være med på å ta vare på og nyttiggjøre seg naturressurser på en måte?

 9. Hvilke andre yrkesgrupper samarbeider en fagoperatør i akvakultur med?

Høgere utdanning i akvakultur

Med studiekompetanse kan du søke deg inn på universitet eller høgskole, og du kan ta akvakulturutdanning (fiske og havbruk) på både bachelor- og masternivå.

Denne filmen viser hva en fiskehelsebiolog jobber med:

 1. Hvilke jobber kan du få med høgere utdanning i akvakultur?

 2. Diskuter forskjeller og likheter mellom ei yrkesutdanning med fagbrev og ei høgskoleutdanning.

Sist faglig oppdatert 25.03.2022
Skrevet av Trine Merethe Paulsen og Ragnhild Kjeldsen

Læringsressurser

Yrker innen naturbruk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter